„NE-NE, PEC“ OBRAZOVANJE MLADIH ZA BEZBEDNOST

PROLOG-CRNI HUMOR: Pre podosta godina, još u onoj državi, kada nisu postojale društvene mreže, kolala je anegdota, koja se graniči sa crnim humorom. Otprilike, glasila je ovako: Čita „čoče“ jedne po jedne dnevne novine, ali gleda samo prvu stranu. Naiđe komšija te ga upita – „Što to tražiš junače“? „Evo bogumi gledam čitulje“, odgovori „čoče“. „Pa čitulje su na zadnjim stranama“, reče komšija. „E, ovaj koga ja tražim sigurno će izaći na prvoj strani“, odgovori „čoče“.

PRIPREMA ZA JURIŠ

Napad je osnovni vid borbenih dejstava, prema već pomalo zastareloj teoriji vojne taktike. Prema toj teoriji, napad ima svoje faze: podilaženje, nastupanje, juriš i borba po dubini protivnikove odbrane. Za efikasno izvođenje napada vrlo je značajna vatrena priprema i podrška. Vatrena priprema počinje pre nastupanja jedinica sa polaznog položaja (linije razvoja) i nastavlja se u podršku tokom celog napada. Najosetljivija faza napada jeste JURIŠ. Stoga, vatrena priprema juriša jeste vrlo značajna delatnost jedinica u napadu. Dok se vatrena priprema napada, težišno, ostvaruje po prednjem kraju odbrane protivnika, vatrena priprema juriša se premešta na njegove položaje po dubini odbrane. Opšti cilj vatrene pripreme i podrške jeste da se protivnik neutrališe u meri koja će omogućiti uspešno izvođenje napada sopstvenih snaga. U tom smislu, cilj juriša jeste da se osvojji prednji kraj odbrane protivnika i pripreme sopstvene snage za uspešnu borbu po dubini odbrane protivnika. Na napred opisani način, otprilike, izgleda deo već zastarele i pomalo zaboravljene taktike. Koliko ta taktika ima sličnosti sa opštim i globalno-regionalnim procesima pokušajmo da prikažemo u tekstu koji sledi.

PULSIRANJE DISKURSA LJUBOMORE I ZAVISTI

PROLOG: Moćna neman koja je uzdrmala zemlju Planetu, bez ostatka, imenovana kao COVID-19, popušta pred kontramerama delom ujedinjenog sveta. Zajednička opasnost je pokazala da joj se svet samo zajednički može suprostaviti. U silaznoj putanji pandemije svet je, ipak, pokazao da nije jedinstven. Počelo je pulsiranjem požara na pritajenim, ali poznatim žarištima. Potpaljivane su vatre oko Rusije („linije vatre“) i Zapadnog Balkana (non paperi), da bi se plamen razbuktao na Bliskom Istoku – pravi rat. Odjednom, ali primljeno s oduševljenjem, stiže glas da se požar na Bliskom Istoku gasi. Ko pali, a ko gasi vatre, jeste ključno pitanje. Odgovor je jednostavan – DISKURS! Sve liči na ljubomoru i zavist, za koju teorija kaže da su urođene, a praksa da su više stvar priče (diskurs, narativ) nego dela.

Kolumne

„NE-NE, PEC“ OBRAZOVANJE MLADIH ZA BEZBEDNOST

PROLOG-CRNI HUMOR: Pre podosta godina, još u onoj državi, kada nisu postojale društvene mreže, kolala je anegdota, koja se graniči sa crnim humorom. Otprilike, glasila je ovako: Čita „čoče“ jedne po jedne dnevne novine, ali gleda samo prvu stranu. Naiđe komšija te ga upita – „Što to tražiš junače“? „Evo bogumi gledam čitulje“, odgovori „čoče“. „Pa čitulje su na zadnjim stranama“, reče komšija. „E, ovaj koga ja tražim sigurno će izaći na prvoj strani“, odgovori „čoče“.

PRIPREMA ZA JURIŠ

Napad je osnovni vid borbenih dejstava, prema već pomalo zastareloj teoriji vojne taktike. Prema toj teoriji, napad ima svoje faze: podilaženje, nastupanje, juriš i borba po dubini protivnikove odbrane. Za efikasno izvođenje napada vrlo je značajna vatrena priprema i podrška. Vatrena priprema počinje pre nastupanja jedinica sa polaznog položaja (linije razvoja) i nastavlja se u podršku tokom celog napada. Najosetljivija faza napada jeste JURIŠ. Stoga, vatrena priprema juriša jeste vrlo značajna delatnost jedinica u napadu. Dok se vatrena priprema napada, težišno, ostvaruje po prednjem kraju odbrane protivnika, vatrena priprema juriša se premešta na njegove položaje po dubini odbrane. Opšti cilj vatrene pripreme i podrške jeste da se protivnik neutrališe u meri koja će omogućiti uspešno izvođenje napada sopstvenih snaga. U tom smislu, cilj juriša jeste da se osvojji prednji kraj odbrane protivnika i pripreme sopstvene snage za uspešnu borbu po dubini odbrane protivnika. Na napred opisani način, otprilike, izgleda deo već zastarele i pomalo zaboravljene taktike. Koliko ta taktika ima sličnosti sa opštim i globalno-regionalnim procesima pokušajmo da prikažemo u tekstu koji sledi.

PULSIRANJE DISKURSA LJUBOMORE I ZAVISTI

PROLOG: Moćna neman koja je uzdrmala zemlju Planetu, bez ostatka, imenovana kao COVID-19, popušta pred kontramerama delom ujedinjenog sveta. Zajednička opasnost je pokazala da joj se svet samo zajednički može suprostaviti. U silaznoj putanji pandemije svet je, ipak, pokazao da nije jedinstven. Počelo je pulsiranjem požara na pritajenim, ali poznatim žarištima. Potpaljivane su vatre oko Rusije („linije vatre“) i Zapadnog Balkana (non paperi), da bi se plamen razbuktao na Bliskom Istoku – pravi rat. Odjednom, ali primljeno s oduševljenjem, stiže glas da se požar na Bliskom Istoku gasi. Ko pali, a ko gasi vatre, jeste ključno pitanje. Odgovor je jednostavan – DISKURS! Sve liči na ljubomoru i zavist, za koju teorija kaže da su urođene, a praksa da su više stvar priče (diskurs, narativ) nego dela.

KO I ČIME PUCA U GAZI?

Rasplamsava se požar na Bliskom istoku izmedju dve ključne snage: oružane snage Izraela i militantne snage palestinskog HAMASA. Ostali direktni i indirektni učesnici u sukobu, uglavnom, pucaju non-paperima. Jedino nedužno stanovništvo puca od muke i jada. Osvrnućemo se na oružani deo sukoba.