ZALAZAK S(UN)CA

PROLOG: Postoje prirodne pojave koje u svake osobe izazivaju posebne emocije i impresije. Jedna od tih pojava jeste zalazak sunca. Nebrojeno je umetničkih slika, ali i turističkih fotografija nastalo na tu temu. Međutim, ta prirodna pojava, osim divnih ugođaja u posmatračevim očima, najavljuje i početak mraka, kao prirodne zakonitosti dan-noć. Mrak je reč koja u svakom ima više poimanja i, vrlo često, negativnu konotaciju. Kolumnu pišem u vreme održavanja 77.zasedanja Generalne skupštine UN. Otuda i simboličan naslov kolumne, pa i prateća slika.

ČEKAJUĆI ZIMU

PROLOG: Na Portalu magazina Odbrana i bezbednost već sam pominjao priču koja je i ovoga puta vrlo aktuelna. Davne 1968.godine, moj otac je dovršavao našu kuću na selu. Dok su majstori malterisali zidove, ja sam se igrao u pesku, a na radio Beogradu udarne vesti govore o intervenciji SSSR u Čehoslovačkoj. Zastadoše majstori, svi se u uho pretvorili i međusobno komentarišu šta se to zbiva. Gleda ih starina Neđo, ustade, odmahuje rukom i obraća se mom ocu: „ E Luka moj, eto sad imaš i krov nad glavom, još pribavi hrane i ogreva i da te Bog veseli i tebe i tvoju čeljad“. Iako sam bio mali, još mi odzvanjaju reči: krov nad glavom; hrana i ogrev.

DVE KARTE IZ HOLIVUDA

PROLOG: Verovatno je malo onih koji nisu gledali sada se može reći kultni film Božidara Nikolića (režija) iz 1993.godine - „Tri karte za Holivud“. Satira šezdesetih godina prošlog veka kroz komediju oslikava „kubansku krizu 1962“ (SAD-SSSR) preslikanu na minilokaciju u tadašnjoj SFRJ. O satiri vremena sadašnjeg, koje liči na ono iz filma, pišem, ali iz drugog ugla. Naime, u nas se nekada za pismo (pošiljku) govorilo – „poslao sam (dobio sam) kartu“. E, o toj KARTI koja iz Holivuda (SAD) stiže u Evropu govori ova kolumna. I to o dve karte. O čemu? – Pročitajte, ako ste zainteresovani.

Kolumne

ZALAZAK S(UN)CA

PROLOG: Postoje prirodne pojave koje u svake osobe izazivaju posebne emocije i impresije. Jedna od tih pojava jeste zalazak sunca. Nebrojeno je umetničkih slika, ali i turističkih fotografija nastalo na tu temu. Međutim, ta prirodna pojava, osim divnih ugođaja u posmatračevim očima, najavljuje i početak mraka, kao prirodne zakonitosti dan-noć. Mrak je reč koja u svakom ima više poimanja i, vrlo često, negativnu konotaciju. Kolumnu pišem u vreme održavanja 77.zasedanja Generalne skupštine UN. Otuda i simboličan naslov kolumne, pa i prateća slika.

ČEKAJUĆI ZIMU

PROLOG: Na Portalu magazina Odbrana i bezbednost već sam pominjao priču koja je i ovoga puta vrlo aktuelna. Davne 1968.godine, moj otac je dovršavao našu kuću na selu. Dok su majstori malterisali zidove, ja sam se igrao u pesku, a na radio Beogradu udarne vesti govore o intervenciji SSSR u Čehoslovačkoj. Zastadoše majstori, svi se u uho pretvorili i međusobno komentarišu šta se to zbiva. Gleda ih starina Neđo, ustade, odmahuje rukom i obraća se mom ocu: „ E Luka moj, eto sad imaš i krov nad glavom, još pribavi hrane i ogreva i da te Bog veseli i tebe i tvoju čeljad“. Iako sam bio mali, još mi odzvanjaju reči: krov nad glavom; hrana i ogrev.

DVE KARTE IZ HOLIVUDA

PROLOG: Verovatno je malo onih koji nisu gledali sada se može reći kultni film Božidara Nikolića (režija) iz 1993.godine - „Tri karte za Holivud“. Satira šezdesetih godina prošlog veka kroz komediju oslikava „kubansku krizu 1962“ (SAD-SSSR) preslikanu na minilokaciju u tadašnjoj SFRJ. O satiri vremena sadašnjeg, koje liči na ono iz filma, pišem, ali iz drugog ugla. Naime, u nas se nekada za pismo (pošiljku) govorilo – „poslao sam (dobio sam) kartu“. E, o toj KARTI koja iz Holivuda (SAD) stiže u Evropu govori ova kolumna. I to o dve karte. O čemu? – Pročitajte, ako ste zainteresovani.

DOBA SUROVOG REALIZMA

Krupne promene u međunarodnim odnosima koje su se odražavale na svetski poredak, istorijski posmatrano, uvek su se odvijale kroz sukobe velikih razmera, gde je rat između država bio neizostavan. Evolutivan prelaz iz jednog u drugi oblik međunarodnog poretka ostao je samo kao teorijska paradigma. Težnja za hegemonijom podrazumevala je moć, a moć je iskazivana primenom sile. Stvaranje najnovijeg svetskog poretka je u toku, a njegova inicijalna kapisla jeste rat u Ukrajini. Bojazan da se rat u Ukrajini prelije na globalni nivo je realna. Zašto realna? Zato što živimo u dobu surovog realizma.