SREDSTVA ZA SAMOODBRANU I NјIHOVA PRIMENA

            Učestali fizički napadi razbojnika na ulici, u gradskom prevozu,parkovima i mračnim ulicama nisu strani. Mnogi građani su ih lično doživeli, a oni koji nisu imali takvo iskustvo, sigurno poznaju nekog ko je bio u sličnoj situaciji. Stoga, posebnu pažnju treba posvetiti sredstvima za samoodbranu, njihovoj upotrebi i zloupotrebi, a o kojima građanstvo nije dovoljno informisano,  iako su ona prepoznata u zakonu o oružju i municiji.

            U sredstva za samoodbranu spadaju sprejevi i elektrošok uređaji.  Ova sredstva se svrstavaju u kategoriju “D” zakona o oružju i municiji, što praktično znači da sva lica koja ispunjavaju određenu starosnu granicu(moraju imati napunjenih 16 godina) mogu slobodno da nabavlјaju i nose ovakva sredstva. Svako ko želi da poseduje neki od ovih uređaja , mora znati, da se zloupotreba ovih sredstava strogo kažnjava i predstavlјa krivično delo! Neophodno je da se građani bolje upoznaju sa ovom oblašću i zakonom kako ne bi došlo do problematičnih situacija.

Kada govorimo o sprejevima za samodobranu u Srbiji, u slobodnoj prodaji se mogu naći sprejevi pod oznakama CS i OC:

CS sprej sadrži hlorocetofenon(CN ), poznatiji kao suzavac i ortohlorbenzenmalon-dinitril(CS).  Deluje na disajne puteve, izaziva trenutno slepilo i mučninu.

OC sprej poznatiji kao “biber sprej“ je na bazi lјute paprike, njegova osnovna supstanca je  oleoresin  capsicum. Za razliku od predhodnog, ovaj sprej je slabiji, ali ima isto dejstvo kao i predhodni, osim što mu dejstvo vremenski traje kraće.

Ova sredstva se rasprašuju u obliku magle, gela i mlaza. Sprejevi u obliku magle dobro su se pokazali u odbrani od više napadača ili čopora pasa. Mana jeste što vetar može da raznese čestice i ugrozi vašu bezbednost. Sprejevi u obliku gela i mlaza se teže rasprašuju u vazduhu, što ih čini bolјim u samoodbrani od jednog napadača. Radi vaše bezbednosti najbolјe je sprej koristiti na razdalјini od najmanje jednog do najviše četiri metra!Da bi ste bili sigurniji kada nosite sprejeve za samoodbranu, morate ispuniti određene uslove:

  1. Kupujte sprejeve samo u ovlašćenim prodavnicama
  2. Vodite računa o roku trajanja spreja
  3. Nosite sprej uvek pri ruci (zatrpan u torbi nema nikakvu funkciju)
  4. Jednom iskorišćen sprej, zamenite novim

Što se tiče bliske borbe, odnosno samoodbrane, najefikasniji su elektrošok uređaji. Zato se i sa njima treba detalјno upoznati. Ne zaboravite, svaka zloupotreba i prekoračenje nužne odbrane predstavlјa krivično delo! Ovi uređaji kao i sprejevi napravlјeni su tako da samo trenutno onesposobe napadača, da bi žrtva imala dovolјno vremena da se izvuče iz kritične situacije. Ipak svako ko poseduje elektrošoker ili planira da nabavi isti, mora znati da je za odbijanje napada dovolјno i 0,5 sekundi, a da delovanjem elektrošokera od jedne do četiri sekunde dolazi do jake kontrakcije mišića, tako da napadač ne može da uspostavi ravnotežu. Osobe koje imaju problema sa srcem ili ugrađen pesmejker mogu imati trajna oštećenja zbog delovanja elektrošok uređaja. Stoga pokušajte da u trenucima samoodbrane, koliko god je to moguće, vodite računa da uređaj ne prislanjate na glavu ili u predelu srca napadača. Trudite se  da vam „šoker” stoji  pri ruci kako biste što brže odreagovali (ako je to neophodno) i sklonili se što dalјe na sigurno mesto. Postoji opasnost da napadač, ukoliko vidi da posedujete sredstvo za samoodbranu pokuša da vam ga oduzme i da ga iskoristi protiv vas. Da bi se to sprečilo, mogu se naći elektrošok uređaji u raznim oblicima,  u obliku baterijske lampe ili čak u obliku mobilnog telefona. Ipak, najbolјe je koristiti elektrošoker koji ima sigurnosnu iglu koja je povezana sa učkurom između elektrošokera i ručnog zgloba, tako da pri otimanju sigurnosna igla ostaje kod vas, a uređaj koji se nalazi kod napadača nema nikakvu funkciju bez tog osigurača.

Za sigurno korišćenje ovih uređaja, moraju se poštovati sledeća pravila:

  1. Elektrošok uređaj ne sme doći u kontakt sa vodom
  2. Elektrošok uređaj ne sme se koristiti u prostorijama gde ima zapalјivih isparenja
  3. Redovno proveravajte baterije na  vašem  uređaju  za  samoodbranu

Ovde su iznete osnovne informacije koje treba da zna svako ko želi da poseduje sredstva za samoodbranu, sve ostale informacije dobićete na licu mesta od ovlašćenog prodavca.  Sa jedne strane ne treba imati predrasude o sredstvima za samoodbranu, a sa druge strane građani trebaju da poseduju svest da to nisu “igračke” i da se svaka  zloupotreba  kažnjava.

Djordje Jovanovic

Foto izvor www.pancevac-online.rs

 

 

 

 

 

 

More Stories
U GLAVI TERORISTE-NOVI TREND ZBUNJENOSTI