ODRŽIVI IZVORI ENERGIJE PREOVLADALI U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE U EU

Obnovljivi izvori prestigli su fosilna goriva kao glavni izvor električne energije Evropske unije prvi put u 2020. godini

Izveštaj koji je objavljen 21. januara od strane dve nevladine organizacije(Think thank) Ember i Agora Energievende pokazuje da su novi projekti koji uključuju razvoj obnovljivih izvora energije i smanjivanje upotrebe uglja u prpizvodnji električne energije. Obnovljivi izvori poput vetra i sunca generisali su u 2020. godine 38% procenta električne energije EU, dok su fosilna goriva poput uglja i gasa činili 37%.

Zastupljenost izvora proizvodnje električne energije. Plavo-ugalj Sivo-obnovljivi izvori Narandžasto-fosilna goriva Žuto-vetar i solarna energija Izvor:Ember izveštaj

Danska je postigla najveći udeo energije vetra i sunca, što je 2020. godine doprinelo 61% potreba za električnom energijom. Irska je postigla 35%, a Nemačka 33%.

Podaci pokazuju da su zemlje sa najmanjim udelom obnovljivih izvora, ispod 5%, bile Slovačka i Češka.

Proizvodnja električne energije iz uglja pala je 20% u 2020. godini i prepolovila se od 2015. godine.

Mnoge evropske zemlje postepeno ukidaju zagađivačke elektrane da bi ispunile ciljeve smanjenja emisija kojim su se obavezale Pariskim sporazumom i EU zelenim dogovorom, ali i niske cene električne energije usled pandemije takođe su učinile da neki pogoni na ugalj neisplativo rade u poređenju sa jeftinijom obnovljivom proizvodnjom.

Izveštaj predviđa da će se ovaj trend nastaviti i da će održivi izvori zauzeti primat u EU za stalno.