ISTRAGA JE U TOKU…

PREMISA 1: Nakon cinculiranja hoće – neće, rat Rusije i Ukrajine je počeo očekivanim načinom dejstava ruskih oružanih snaga, sa vojnog aspekta posmatrano. Iako su obe strane preliminarno upoznale svetsku javnost o svojim ciljevima, šta je stvarni cilj – ISTRAGA JE U TOKU.

PREMISA 2: Kako to uobičajeno (već viđeno) biva u savremenim ovakvim ratovima, događaju se određena dejstva koja, u najmanjem, jesu nedozvoljena po međunarodnom pravu, a za koja strane jedna drugu Ili treću, optužuju. Napad na dečiju bolnicu? Napad na onkološku bpolnicu? Postojanje laboratorija za razvoj biološkog okružja? Pad bespilotne letelice u Zagreb? Ko je gađao naseljeno mesto na teritoriji Belorusije i da li je ta zemlja uključena u rat – ISTRAGA JE U TOKU.

PREMISA 3: Očevidno svrstane uz Ukrajinu, zemlje članice NATO i EU, osim snakcija prema Rusiji i humanitarne pomoći građanima Ukrajine u okolnim zemljama, pripremaju i eventualni vojni odgovor. Kakav – ISTRAGA JE U TOKU

PREMISA 4: Rat u Ukrajini odraziće se na stanje i procese zemalja Evrope, posebno Zapadnog Balkana, kao regiona koji je, većinom u NATO, a listom teži ka EU. Počinju spletke i podmetanje klipova, kakvih – ISTRAGA JE U TOKU.

PREMISA 5: „Psi rata“ su pohrlili u Ukrajinu. Koliko ih je na kojoj strani i odakle su – ISTRAGA JE U TOKU.

Mogli bismo u nedogled nabrajati premise potrebne za zaključivanje, ali je verovatno prikazani izbor dovoljan da uvede u situaciju RATA KOJI NEMA SMISLA, ALI IMA FUNKCIJU.

ZAINTERESOVANE STRANE

U skladu s navedenim premisama, postavlja se pitanje – Ko su zainteresovane strane da se istraga sprovede do kraja?

Lista zainteresovanih strana je poduža, a možemo ih grupisati po prioritetima:

  • Prioritet br 1 jesu strane u sukobu, primarno Rusija i Ukrajina. No, da li su samo Rusija i Ukrajina u sukobu? Rusiju, pre svega, interesuje da li će i kada Zelenski prihvatiti uslove koji su navedeni u cilju ruske vojne intervencije, koji je objavio predsednik Putin. Rusiju, svakako, interesuje da što manje zemalja bude protiv njene intervencije, što se pokazalo na glasanju u GS UN (141-5-40). Nadalje, Rusiju interesuje kako će zemlje koje su protiv njene intervencije reagovati, pre svega u direktnoj podršci Ukrajini. Na kraju, Rusija se sigurno zanima posledicama koje su nastale i koje će nastati usled sankcija i drugih oblika zaprečavanja Rusije od strane zapadnih zemalja, pre svega SAD i Evrope. Dakakko, Rusiji je u interesu da se intervencija na Ukrajinu ne odrazi negativno na javno mnenje u sopstvenoj zemlji. Kakva je izlazna strategija Rusije – ISTRAGA JE U TOKU
  • Ukrajina je, logično, zainteresovana da rat čim pre stane i da se ruske snage povuku sa njene teritorije. Međutim, ostaje nejasno, šta sad Ukrajina, u nastaloj situaciji, može da smatra „svojom teritorijom“. Novonastala situacija okreće Ukrajinu ka ubrzanom interesu prijema u EU, jer, očevidno, članstvo u NATO nije „igrajuća varijanta“. U neravnopravnom odnosu vojnih snaga, Ukrajina je zainteresovana za stranu vojnu pomoć, ali i podršku u smislu humanitarne pomoći miliona izbleglica koji se očekuju u narednom periodu. Da li je Ukrajina zainteresova da se „neko“ ( za pretpostaviti ko) direktno angažuje u sukobu – ISTRAGA JE U TOKU
  • Drugi krug zainjteresovanih za sukob u Ukrajini, po logici, trebalo bi da bude međunarodna zajednica, oličena u Ujedinjenim nacijama, OEBS i drugim organizacijama. U tom smislu, neke od aktivnosti tih organizacija su u toku, a kakav će rezultat dati, iako možemo naslutiti, ipak – ISTRAGA JE U TOKU
  • TREĆI (DA li?) krug zainteresovanih za sukob u Ukrajini čine atlantisti (SAD i zemlje koje je podržavaju), koji su, evidentno, homogenizovani ruskom intervencijom. Pored evidentne podrške Ukrajini u naoružanju i vojnoj opremi te finansijama, atlantisti, logično, „vade iz ladice“ planove upotrebe i crtaju nove šeme. Kakve šeme – ISTRAGA JE U TOKU
  • Poseban krug zainteresovanih, a u skladu s blizinom sukobištu i sopstvenim nacionalnim interesima, čine ostale zemlje sveta, među kojima je i Srbija. Što dalje od vatre, reklo bi se da je osnovno geslo tih zemalja. Ali, po onoj, ako ti nisi zainteresovan za rat, rat je zainteresovan za tebe, vrte se brojne varijante mogućeg prelivanja sukoba na druge prostore – Koje i kakve – ISTRAGA JE U TOKU.

KO VODI ISTRAGE

U skladu s aspektima događaja i procesa koji su u toku, a iz spektra tzv. hibridnog delovanja, istrage vode netom prikazane zainteresovane strane. S obzirom na prioritet, te istražne strane imaju različit interes. Svakako da nije isti interes ruske i ukrajinske strane (da ne kažemo NATO) kako će se nastaviti dejstva, s jedne i, hrvatskog ministra odbrane da istraži kako je neidentifikovana letelica mogla da padne u Zagreb, s druge strane.

Sve strane, principijelno posmatrano, trude se da dođu do ISTINE (odgovora koji njima odgovara, odnosno koji je u skladu s njihovim planovima). Stoga, do istine se doći neće. Istina, iako je jedna, ima bezbroj pojedinačnih lica (viđenja stvarnosti), rekao je češki pisac Franc Kafka.

EPILOG

Kako se rat odvija i koje sve scenarije može da poprimi, sa zebnjom se može konstatovati da neće imati ko da istražuje istinu.

Stoga, kako poodavno kaza Havijer Solana: Ne postavljati pitanja, ako znaš da odgovor dobiti nećeš a, pogotovo, ako će odgovor na njih biti negativan!

Rat u Ukrajini apsolutno nema smisla, to ne treba dokazivati. Ali, kakvu funkciju ima taj rat – ISTRAGA JE U TOKU.

Prof.dr Božidar Forca