EKSKLUZIVNO ZVANIČNI UKRAJINSKI DOKUMENTI:BARJAKTARI I ORUŽJE ZA MASOVNO UNIŠTENJE

Objavljeni dokumetni koji su se do nedavno mogli naći na zvaničnim internet prezentacijama Ukrajinskih institucija koje su preneli razni mediji govore o raznim projektima u kojima se ispituje dejstvovanje oružja za masovno uništenje. Da li je ovo samo ruska propaganda ili razlog za veliku zabrinutost i ispitivanje ukrajinskog režima?

Veliki broj informacija i dezinformacija kruži od početka rata u Ukrajini, što nam govori da nemamo uvid šta se tačno dešava i šta se dešavalo na terenu. Svakako, državna dokumenta mogu poslužiti kao jedan izvor koji je legitiman i proveren, dok ga institucija koja ga je uzdala ne porekne. Tako smo analizirali par dokumenata koji su se mogli pronaći na internet prezentacijima nekih Ukrajinskih institucija ili u medijima čiji su izvori potvrđeni. Svako bi se zapitao da li je Ukrajinski režim krenuo da razvija oružje za masovno uništenje i da to više nije samo ruska propaganda, već i moralno pitanje svakog građanina sveta.

Upitnik za Barjaktar

Zvanični upit i odgovor turskog službenika

Jedan zanimljiv upit koji je poslat od  Ukrajinske angencije za kontrolu izvoza turskoj firmi BAYKAR koja izrađuje bespilotne letelice Barjaktar od 15.12.2021 između ostalog sadrži i pitanja o tome koliko Barjaktar tereta i u kojim vremsnkim uslovima sa jakim vetrovima može ispuštati aerosoli. Odgovor Turske firme je odgovorio da nije sposoban da izbacuje veće kapacitete od 20 litara.Pored toga za naručivanje se spominju i DJI AGRAS T30 dronovi za agrokulturu koji mogu poneti veći kapacitet tečnosti.

Nauka i oružje za masovno uništenje- projekti od 2003. godine

Projekat ,,Monitoring ekološko-epidemiološke situacije sa aspekotm opasnih bolesti stvorenih u vodi koji je trebalo da sprovede Naučno-Tehnološki park Ukrajine je iznosio 197,974 $ .On je uključivao angažovanje 18 eksperata za bakteriološko oružje za masovno uništenje. koji bi bili angažovani tokom 36 meseci. To je samo jedan od mnogih projekata koji je ovaj centar ostvario uz međunarodnu podršku, koja uključuje i institucije EU i SAD.

Kako ova dokumenta navode Ukrajinski naučno-tehnološki centar(STCU) je međunarodna međuvladina organizacija osnovana „da spreči širenje znanja i iskustva u vezi sa oružjem za masovno uništenje“, koja deluje na osnovu Sporazuma od 25. oktobra 1993. godine, zaključenog između vlada Ukrajine i Kanade, SAD i Švedske. STCU angažuje bivše zaposlene u odbrambenoj industriji, naučnike i istraživače koji su radili na stvaranju nuklearnog, hemijskog, biološkog ili drugog oružja za masovno uništenje, u nuklearnoj i hemijskoj industriji, zaposlene u zatvorenim naučnim centrima, institucijama i laboratorijama bivšeg SSSR-a.

DJI AGRAS T30 dronovi

Novi Nacrt programa iz 12. marta 2022 je namenjen predstavnicima ukrajinske naučne i tehničke zajednice sa velikim znanjem u oblasti razvoja oružja za masovno uništenje, dostavnih vozila i drugog oružja koje može da napusti zemlju. On bi se realizovao u Sedištu STCU u Kijevu a nacrt je predviđen za 2022-2024, uz finansiranje od 31.000.000 dolara. Ovaj nacrt treba da uključi vladino znanje, industriju, naučnike, logistiku i iskustvo u dogovoru sa SAD-om i Švedskom. Kako stoji u ovom nacrtu ,,postoji odliv visokokvalifikovanih naučnih stručnjaka za razvoj raketnih tehnologija, sistema isporuke i savremenog naoružanja koji su radili u ukrajinskim institucijama, kao i stručnjaka za razvoj hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja. Najiskusniji specijalisti sa znanjem dvostruke namene (ima ih 1000-4000) našli su se u nepovoljnim profesionalnim i finansijskim prilikama. To ih čini ranjivim na prelazak u druge države kako bi učestvovali u programima za razvoj oružja za masovno uništenje, vozila za dostavu i drugog oružja.

Black & Veatch Special Projects  prepiska u kojoj se vidi rukovođenje sredstvima za biološka istraživanja

Godine 2008. kompanija Black & Veatch Special Projects  je potpisala sporazum sa Agencijom zasmanjenje rizika američkog Ministarstva odbrane (DTRA), u okviru kojeg je sprovodila plan tehničke pomoći za Ministarstvo zdravlja Ukrajine. U okviru ovog plana sprovodila se i zajednička biološka istraživanja u koja su uključeni strani i ukrajinski državljani. Njihov cilj je povećanje efikasnosti dijagnostikovanja bolesti, njihovog otkrivanja, prevencije itd.  uz podršku nekoliko projekata koje je odobrila DTRA u naredne 3 godine… Od 2011. godine  DTRA preporučuje firmu Black & Veatch Special Projects za a upravljanje distribucijom grant sredstava u Ukrajini u okviru Kooperativnih projekata za smanjenje pretnji kao partner STCU-a ….

Pregledom zvaničnih dokumenata postoji veliki broj projekata koje je STCU realizovao-

9809 -Poboljšano otkrivanje i presretanje ilegalnih ABHO materijala na Ukrajinsko-slovačkoj granici

P677 -Unapređenje infrastrukture za skladištenje nuklearnog otpada u Ukrajini

P713- Kontejneri za skladištenje izvora radijacije u zoni isključenja Černobilja

Projekat R364 Evaluacija infekcija distribuiran zglavkarima u Ukrajini

Projekat P444 Praćenje ptičjeg gripa, bolesti Njukasl, paramiksovirusi među divljim pticama Iz Azovsko Crnomorski region

P444b -Genomska i biološka karakterizacija, proučavanje ekologije ptičijeg gripa, paramiksovirusi među divljim pticama pomoću ptica indikatora.

P609- Smanjenje opasnosti od afričke svinjske kuge u Ukrajini putem nadzora

P663k – Ispitivanje prirodnih žarišta kriptosporidijuma, jersinioze i tularemija u Azerbejdžanu

Projekat P781 – Rizik od novih infekcija od slepih miševa i insekata u Ukrajini i Gruziji Iznos finansiranja 1.300.000 dolara

5989- Senzori hemijske i biološke aktivnosti na bazi nanostrukturiranih poluprovodničkih oksida

6166 -Razvoj informacionih tehnologija za modeliranje, procenu i predviđanje uticaja sukoba i pretnji širenja oružja za masovno uništenje

9601-Transfer ukrajinskih tehnologija za proizvodnju složenih materijala dvostruke svrhe u EU. Problemi i barijere i

Projekat 3007- Monitorning ekološke i epidemiloške situacije opasnih bolesti na teritoriji Ukrajine- 200 000$

Ovi silni projekti koji su imali upliv srestava za Zapada nagoveštavaju da je potrebno da međunarodna komisija izuči i shvati šta se stvarno dešavalo u STCU, i da li je bilo zloupotrebe od strane Ukrajinskih vlasti. Takođe u dostupnoj dokumentaciji iz ovih projekata se spomiju i ispitavnja raznih sojeva kao i prenošenje zaraznih bolesti. Ovo projekti bi trebalo da zabrinu svakoga jer predstavljaju potencijalno globalnu pretnju

Upotreba atomskog, biološkog i hemijskog oružja je striktno zabranjena još od Ženevskih konvencija iz 1925. godine preko rezolucija Ujedinjenih Nacija od 1972. i 1993. godine do mnogobrojnih državnih akata samostalnih zemalja. Ovo uklučuje i PATRIOT akt SAD koje bi takođe trebalo da ispitaju šta se to dešavalo na terenu. Potencijalno širenje ABHO bi dovelo do kompletnog menjanja celokupne arhitekture čitavog sveta, a širenje takvog oružja dronovima dalo bi mogućnost rapidnog uništavnja svega živog. Svaka sumnja u takvo oružje, mora biti ispitana čim se za to steknu uslovi i tako javno podneti izveštaj koji će reći da li je to bila propaganda kao iz Sirije ili Iraka, ili realna opasnost zbog koje je moralo da se reaguje.

 

 

More Stories
TEORIJA I PRAKSA: SLUČAJ KORONAVIRUS