aaaa
Издвајамо, Божидар Форца,

STRAH

PROLOG: Vojnu akdemiju završio sam pre više od 40 godina. Izuzetno cenim sistem obrazovanja i vaspitanja na VA toga doba. Jedan od omiljenih mi predmeta bila je Psihologija, koju je prdavao izvanredni Ljubomir Kasagić. Psihologija je jedini predmet koji sam polagao dva puta. Ne zato što sam „pao“ na ispitu,

Untitled
Издвајамо,

DA LI SMO RANJIVI NA TERORISTIČKE NAPADE?

Upad mladića kolima u migrantski centar u Obrenovcu, otvorio je mnoga pitanja, nasilnog ekstremizma, ksenofobije ali i reakcije snaga bezbednosti. Najveći utisak snimka svakako je ostavilo sklanjanje pripadnika snaga bezbednosti u stranu i ne preduzimanje nikakvih mera zaštite štićenog objekta i ne reakcije na neprijateljsko ponašanje, jer šta bi bilo