EKOKULTURA

Ekokultura,

PARK PRIRODE JAČI OD CRNOGORSKE VOJSKE

Park prirode Sinjajevina u Crnoj Gori već nedeljema je bio u žiži javnosti zbog protesta meštana koji zavise od ovog parka prirode protiv Vojske Crne Gore. Na kraju je razum preovladao i pored podrške od NATO-a, vojska se povukla pred prirodom Od same najave vojne vežbe Vojske CG, počelo je negodovanje i organizacija meštana i aktivista iz cele Crne Gore i šire. Crnogorsko Ministarstvo odbrane odložilo je vojne vežbe nakon što su lokalni pastiri i oficiri organizovali protest zbog zabrinutosti za životnu sredinu. Park prirode Sinjajevina odabran je kao poligon za vojnu vežbu, uključujući minobacačko granatiranje od strane vojske Crne

Ekokultura,

ŠTETAN UTICAJ GEOPOLITIKE NA ŽIVOTNU SREDINU

Najveći svetski zagađivači, su ujedno i najveći geopolitički igrači čiji se konflikti često prenose i na životnu sredinu. Da li su nove izjave lidera najjačih svetskih država pomak u shvatanju životne sredine kao zajedničkog resusrsa, koji se ne sme uništiti Geopolitička pitanja često izazivaju i veliku štetu u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, a trenutno je najveće trenje izmđu dva najveća svetska zagađivača, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, uz učešće i drugih geopolitičkih igrača.  Dopuštanje da ekološka pitanja padnu u vodu u ovo vreme geopolitičke i socijalne nestabilnosti je greška i to ne samo zato što je ovo presudan

Ekokultura,

TENT U NESLAVNOM SVETSKOM VRHU ZAGAĐIVAČA

Kao jedan od najvećih zagađivača sumpor-dioksidom na svetu označena je Termo Elektrana Nikola Tesla u Obrenovcu po istraživanju Grinpisa i CREA TENT je jedno od starijih postrojenja  koja masovno snabdeva Srbiju električnom energijom, sa prozivodnjom skoro polovine električne energije za celu zemlju. Nažalost u filtere i modernizaciju ovog postrojenja nije ulagano, te je emisija sumpor-dioksida u vrednostima daleko većim od dozvoljenih. Pored drugih negativnih uticaja na životnu sredinu, Elektro Privreda Srbija nije motivisana da poradi na investicijama koje će doprineti boljoj zaštiti životne sredine. Ovo je doprinelo da se TENT nađe na 9. mestu najvećih zagađivača na svetu, a postrojenje

Ekokultura,

POŽARI UGROZILI EKOLOŠKO BLAGO

Katastrofa koja je zadasila rezervat prirode ,,Slano Kopovo” nas je ponovo naučila da prevencija od požara i čuvanje prirodnih bogatsava ne sme biti povremena aktivnosti, već planirana i konstantna Više od trista hektara zemljišta sa raznim biljim i životinjskim vrstama nestalo je u plamenu koji je zahvatio rezervat prirode ,,Slano kopovo” nedaleko od Novog Bečeja. Ovo prirodno dobro zaštićeno je zakonom od 2001. godine dobijajući status Specijalnog Rezervata Prirode, a za upravljanje ovim dobrom zaduženo je ,,Lovačko udruženje Novi Bečej”. Ovo područije je veoma značajno za ptice selice tokom proleća i jeseni, koje čine bogatu ornitofaunu(ovde boravi preko 200 vrsta

Božidar Forca, Ekokultura,

ZAVRZLAME OKO EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI

PROLOG: Ekološke bezbednosne pretnje su moderna verzija Kvake 22. Dok ih ne vidite, možete da ih suzbijete, ali vam to ne omogućavaju oni koji poriču da one postoje. Kada ih vidite, više ih niko ne poriče, ali је tada već suviše kasno da ih suzbijete. [Prins, 1993] Od kada je, svesno ili nesvesno, zakoračio zemljom čovek je počeo da otkriva svet oko sebe, u početku kao biloško, a u kasnijem kao sociološko biće. Taj svet Locke je podelio na geakomponente: okeani i reke – krv; atmosfera – pluća; litosfera – skelet, a živi organizmi – čula. Kao jedini svesni deo

Ekokultura,

KAKO NAPREDUJE NEMAČKI PROJEKAT ZAŠTITE JEZERA PALIĆ I LUDAŠ?

Nemačka razvojna banka donirala je 6,5 miliona evra za zaštitu prirode jezera Palić i Ludaš. Kako napreduje ovaj projekat i da li se njegovi ciljevi ostvaruju?   U okolini Subotice nalaze se dva značajna jezera. Prvo je jezero Palić koje se nalazi na 8 km od Subotice. Ovo jezero još nazivaju Panonsko more jer je po legendi nastalo od ostataka Panonskog mora. Jezero sa tri plaže ima turistički značaj ali i značaj vodenog resursa. Ima status parka prirode. Drugo jezero je Ludaš, a ono se nalazi na 14 km od Subotice. Ludaško jezero ima veliki doprinos biodiverzitetu Srbije i ima