OVAKO STE SE IZJASNILI O VOJNOM ROKU

Istraživački centar za odbranu i bezbednost je sproveo istraživanje o ponovnom uvođenju vojnog roka u periodu od januara do maja ove godine u 11 gradova i opština. Dodatno istraživanje je urađeno elektronskim putem na sajtu ovog magazina. Čitaoci našeg magazina su imali priliku da se izjasne da li su za ili protiv uvođenja obaveznog služenja vojnog roka. Izjasnilo se vas 1382.

Istraživački centar za odbranu i bezbednost je od januara do maja 2018. godine sproveo istraživanje na temu uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u Srbiji.Istraživanje je urađeno u 11 opština i gradova u Srbiji:Aleksinac, Bajina Bašta, Beograd, Valjevo, Veliko Gradište, Ivanjica, Kruševac, Novi Sad, Niš, Požega i Požarevac. Metode koje su korišćene u ovom istraživanju su anketa i statistička obrada podataka. Anketa je bila anonimna. U istraživanju je učestvovalo 7 istraživača iz Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost i 3 spoljna saradnika.

Ukupan uzorak u istraživanju je 1117 ispitanika. Istraživanje je rađeno i po polu i po starosnoj dobi.

Grafikon 1

 

Rezultati istraživanja sprovedenog putem ankete u pisanoj formi na javnim mestima u 11 opština i gradova pokazali su da je 74% građanja za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka dok je 26% protiv. Cilj dodatnog istraživanja putem ovog magazina bio je da se utvrdi da li postoje odstupanja u izjašnjavanju ispitanika na terenu i u online formi.

U online anketi izjasnilo se 1382 ispitanika, a rezultati su sledeći: 68% ispitanika izjasnilo se da je za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka  dok je 32% bilo protiv. Rezultati ankete su automatski obrađeni programskim putem.

Grafikon 2

 

Dakle određena odstupanja postoje u izjašnjavanju na terenu i u online formi, razlika je u 6% na sličnom izorku, ali je procenat onih koji su za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka visok i u ispitivanju na terenu i u  online anketi.