SRPSKA VOJSKA SPREMNA ZA LIBAN

Pešadijska četa Treće brigade izvela je trodnevnu vežbu „Srpski štit 15“ u bazi „Jug“ na poligonu  „Borovac“

Cilj ove vežbe bio je provera spremnosti pripadnika Treće brigade koji će učestvovati u multinacionalnoj misiji pri Ujedinjenim nacijama UNIFIL u Republici Liban. Vežbom je rukovodio zamenik komandanta Treće brigade Dragan Antić, a vežbi je prisustvovao i potpukovnik Huan Alberto Kios, komandant španskog bataljona koji će sarađivati sa našim vojnicima u Libanu.

Na ovoj vežbi pešadijska četa radila je u uslovima koji su bili prilagođeni okruženju koje ih čeka u Libanu. Naši pešadinci uvežbavali su: rad na bazi, patroliranje, rad nastalnom kontrolnom punktu i osmatračkoj stanici, kontrola masovnog okupljanja, napad na patrolu, napad na bazu i ostalo.

Pešadijskoj jedinici Treće brigade poveren je odgovoran i ozbiljan zadatak održavanja mira u jednoj bliskoističnoj državi, što pokazuje da UN ozbiljno računa na pripadnike Vojske Srbije kada su u pitanju mirovne misije.

Podsetićemo Vas da smo u 6. broju štampanog izdanja Odbrane i bezbednosti prvi uradil intervju sa libanskim generalom Khalilom Helloum.

Autor: P. Milošević

Foto-izvor: Vojska Srbije

More Stories
POLITIKA I STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI