SRBIJA 61. NA SVETU PO VOJNOJ SNAZI

Objavljen je novi izveštaj sajta GlobalFirepower, koji svake godine rangira zemlje po vojnoj moći uzimajući veći broj faktora. Ove godine Srbija je 61. ispred Hrvatske i svih zemalja bivše SFRJ

Od 2006. godine GlobalFirepower, GFP (Globalna vatrena moć) pruža jedinstveni analitički prikaz podataka koji se odnose na 139 savremenih vojnih sila. Rangiranje GFP-a zasniva se na potencijalnim mogućnostima ratovanja svake zemlje na kopnu, moru i vazduhu protiv kojih se bori uobičajenim sredstvima.

Rezultati uključuju vrednosti povezane sa ljudskim resursima, opremom, prirodnim resursima, finansijama i geografskim karakteristikama koje predstavljaju preko 50 pojedinačnih faktora koji se koriste u formulisanju konačnih rang lista GFP-a – što pruža zanimljiv uvid u sve nestabilniji globalni pejzaž u kome se rat čini neizbežnim. Faktori su povezani sa produženom ofanzivnom ili odbrambenom vojnom kampanjom. Kategorije su ponderisane i obrađene kroz internu formulu da bi se dobila ocena „PvrIndx“ koja se koristi za sastavljanje konačne liste GFP-a.

Za 2021. godinu, Srbija je rangirana na 61. od 139. mesta od zemalja koje se razmatraju na godišnjem pregledu GFP. Ima PvrIndx * rejting od 1,0063 (0,0000 smatra se „savršenim“). Sajt daje mogućnost i da upoređujete zemlje po jačini što možete učiniti na sledećem linku(https://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp)

Hrvatska je na 63. mestu, Slovenija 88, Albanija 113, BiH 121, Crna Gora 123, a Severna Makedonija 133. na listi.

Vodeće zemlje su SAD, na drugom je Rusija, a na trećem Kina. Indija je na četvrtom mestu, Japan na petom, a zatim Južna Koreja, Francuska, Japan, Velika Britanija, Brazil i Pakistan.

Za naslov ovogodišnjeg izveštaja izabrali su reči čuvenog britanskog filozofa Bertranda Rasela ,,Rat ne odlučuje ko je u pravu, već ko ostaje”

Nekada se govorilo da je JNA među najjačima na svetu i da je ona 3. bila treća u svetu, tako da ove procene ipak treba uzimati sa rezervom. Ono što jeste evidentno jeste jačanje Srpske Vojske, što i jeste preduslov ukoliko država želi da nastavi sa politikom vojne neutralnosti.

Foto izvor: Mod.gov.rs

More Stories
SAUDIJSKA ARABIJA – MODERNA DIKTATURA