Izdvajamo, Odbrana, Literatura,

RAT SRBIJE SA AUSTRO-UGARSKOM, NEMAČKOM I BUGARSKOM 1915. GODINE- KAPITALNO DELO ŽIVKA PAVLOVIĆA