“ZNANJEM DO BEZBEDNOSTI” – OPŠTINA POŽEGA PODIŽE NIVO BEZBEDNOSNE KULTURE

Poslednja decenija donela je promene u oblasti bezbednosti kako na globalnom nivou tako i na nivou pojedinačnih država. Svaka država ima obavezu da učestvuje i doprinosi međunarodnoj bezbednosti. Ako odemo dalje u raščlanjivanje dolazimo do toga da se ove promene tiču i lokalnih zajednica i pojedinaca u jednom društvu.

Pojava novih pretnji i promene u izvorima i oblicima ugrožavanja bezbednosti na globalnom nivou danas su na vrhuncu aktuelnosti. Sajber bezbednost, zaštita računarskih sistema i bezbednost informacija kao i terorizam i postupanje u vanrednim okolnostima su svakako problemi koji pogađaju državne organe i javne institucije u većoj meri danas nego ranije. Opštinske uprave predstavljaju servis građana i ujedno činilac zaštite građana na tom nivou, pa potencijalno mogu predstavljati idelanu metu za sajber i terorističke napade. Sa razvojem digitalizacije u Srbiji bitno je da se ranjivost informacionih sistema u javnim institucijama svede na minimum. Kako je ljudski faktor onaj koji ima i dalje veliku ulogu u ovim sistemima neophodno je da se zaposleni u javnom sektoru edukuju o potencijalnim pretnjama i da se obuče za postupanje u slučaju napada na računarske mreže.

Istraživački centar za odbranu i bezbednost već treću godinu za redom radi na edukaciji zaposlenih u opštinama Srbije kroz projekat  ,,Znanjem do bezbednosti“. Ovaj put u saradnji sa opštinom Požega obuku iz sajber bezbednosti i zaštite informacionh sistema kao i iz prevencije terorizma prošli su zaposleni u javnim preduzećima iz ove opštine.

Pripadnici lokalne samouprave upoznati su sa potencijalnim pretnjama, obučeni su kako da prepoznaju delovanje terorista na lokalu, kako da zaštite računarske mreže i kako da postupaju u slučaju terorističkog napada ili neke druge vanredne situacije. Predavanja su održali eksperti za različite oblasti bezbednosti Miloš Tišma, Jasmina Andrić i Stefan Nicović.

Odziv polaznika obuke je bio veliki kao i interesovanje za učešće u diskusiji. Učešćem u ovom projektu opština Požega je pokazala da brine o bezbednosti i o zaštiti svojih građana kroz podizanje bezbednosne kulture na lokalu.

Opštini požega uručen je sertifikat o prođenoj obuci kao i plakati sa znakovima za uzbunjivanje koje su javne ustanove shodno čl.109 i čl.15 stav 1 tačka 2. Zakona o vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“ broj 111/2009, 92/2011 i 93/2012) u obavezi da obezbede i istaknu na vidnom mestu.

More Stories
REZULTAT ZA DVA DATUMA