VOJNI ROK-REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Одлуком Народне скупштине Републике Србије 2011. године укинуто је обавезно служење војног рока, тачније оно је суспендовано. До сада је спроведен велики број истраживања на ову тему и по медијима су помињани различити резултати. Стога смо ми као центар који се бави безбедношћу и одбраном са једне стране и истраживањима са друге стране, одлучили да спроведемо истраживање на ту тему које би обухватило различите делове Србије и које би испитало како се према обавезном војном року односе мушкарци, а како жене. Такође желели смо да проверимо шта о овом питању мисли млађа, а шта старија популација.

Истраживање је трајало 5 месеци и спроведено је на терену у 11 градова и општина и то у Алексинцу, Бајиној Башти, Београду, Ваљеву, Великом Градишту, Ивањици, Крушевцу, Новом Саду, Нишу, Пожези и Пожаревцу. Укупан узорак је 1117 испитаника, а резултати су следећи: На питање да ли сте за поновно увођење обавезног служења војног рока, од укупног броја испитаника, 74% је одговорило са ДА, а 26% је рекло НЕ.  Од укупног броја испитаника женског пола 75% је рекло ДА, а од укупног броја испитаника мушког пола 77% је рекло ДА (одређен број испитаника се није изјаснио по полу). Моземо видети да су испитаници женског пола прилближно изједначени са испитаницима муског пола у одговору ДА.

По старосној структури резултати су следећи: највише испитаника који су рекли ДА, је у групи преко 60 година старости, њих је 79%, затим следе млади од 18-29 година где је њих 76% рекло ДА. Док је најмањи проценат од 69% пронађен у групи од 40-49 година старости. Проценат оних који су рекли ДА је висок у свим старосним категоријама! Највећа разлика је између категорије преко 60 година и оних између 40-49 где се разликују у 10 %. Такође висок проценат је међу младима од 18 до 29 година, дакле оних који би служили обавезан војни рок уколико би он био уведен у овом тренутку. Што се тиче градова и општина у којима смо радили истраживање највећи проценат оних који су рекли да су за поновно увођење војног рока пронађен је у Ивањици (92% испитаника одговорило са ДА, а 8 % са НЕ), а најмањи у Великом Градишту (40% испитаника одговорило је са ДА, а 60% са НЕ).

Објављивање ових резултата изазвало је велику знатижељу грађана, а  самим тим и медија у Србији и региону. Отварањем полемике о проблемима и потребама поновног увођења обавезног служења војног рока ова тема је доспела у жижу интересовања јавности.

Ако узмемо у обзир ове резултате са једне стране и могућности и потребе увођења обавезног војног рока са друге стране, можемо рећи да би држава требала да пронађе механизам како да обучи становништво, пре свега младе људе, како да реагују у ванредним околностима и на који начин могу да учествују у одбрани државе.

ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЕДНОСТ

More Stories
BITKA ZA IDLIB