OKTOBARSKO IZDANJE OIB U PRODAJI

OKTOBARSKI BROJ U PRODAJI! Istražujemo uticaj malih hidroelektrana na bezbednost građana, obračune mafije na našim ulicama i trgovinu organima. Intervjue smo uradili sa dva dekana, profesorom Ristićem sa Šumarskog fakulteta u Beogradu i profesorom Ćeranićem sa Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjoj Luci o aktuelnim bezbednosnim problemima. Osvrćemo se na separatizam u Kini, predstavljamo SAJ i sagledavamo posledice Versajskog sporazuma. Tu su takođe i naši kolumnisti. Čitajte Odbranu i bezbednost i budite bezbedni.