ODBRANA U 3600 I STEPENASTI ODGOVOR

– E, šta ćeš, sine, da kupi babo? –

deteta sklonost kušaše svog.

– Hoćeš li sablju tu, britku, sjajnu,

il’ voliš ata misirskog?

Dete se češka rukom po glavi,

kao da ne zna šta bi od sveg:

– Ah, babo, babo, kupi mi, babo,

pečenja kupi jarećeg

 

Ovo je deo stihova poznate pesme “Otac i sin”, koju je 1872. godine npisao naš veliki pesnik Đura Jakšić.

 

Ovih dana svedoci smo pokreta NATO trupa po Evropi, baš u vreme kada se ceo svet bori sa opasnošću koronavirusa. U uslovima kada se granice mnogih zemalja gotovo hermetički zatvorene, pitamo se – kuda to i zbog čega hrli Alijansa?

ODBRANA U 3600

NATO, kao sistem kolektivne odbrane, formiran je 1949. godine u skladu s članom 51. Povelje UN. To je poznato. Od svog formiranja, kada je brojala 12 država, Alijansa je 02.04.2020. godine (prijem Severne Makedonije) narasla na 30 država članica. Iako se raspao Varšavski ugovor (1991), mnogima je ostalo nejasno – kako to da je opstao NATO?

Sila Boga (UN) ne moli!

Koristeći situaciju nastalu raspadom SSSR-a i raspuštanjem VU, zapad (SAD) kao „pobednik“ Hladnog rata, praktično, diktirao je procese u medjunarodnoj zajednici. Decenijama zamišljani sukob na relaciji NATO-VU raspršio se u korpus novih izazova, rizika i pretnji bezbednosti, a Alijansa se (opet u skladu sa Poveljom UN), ponudila svetskoj zajednici da bude garant svetsog mira. Tako, NATO je od odbrambenog saveza postao kolektivna bezbednosna alijansa.

Od svog formiranja, kako to odbrambeni uzusi nalažu, NATO je, u skladu sa razvojem međunarodnih odnosa, a zarad ostvarenja sopstvenih interesa, usvajao strateške koncepte. Ti koncepti su usvajani u različitim vremenskim intervalima, odosno prelomnim trenucima u međnarodnim odnosima, da bi se ustaili za period od 10 godina. Tako, koncepti su usvojeni: 1949, 1952, 1957, 1968, 1991, 1999 i 2010.

NATOskup

Poslednji koncept 2010, usvojen u Lisabonu, u skladu s procedurama strateškog planiranja, abdejtuje se na svake dve godine, do usvajanja novog. Brojni analitičari skloni su zaključku da se abdejtovanje strateških koncepata NATO, primarno, sprovodi u skladu s strategijom nacionalne bezbednosti SAD. Takva konstatacija posebno je aktuelna nakon što je Tramp postao predsednik SAD.

FORMALNI (UŽI) ASPEKT KONCEPTA ODBRANE U 3600

Izraz „odbrana u 360stepeni, upotrebio je generalni sekretar NATO, a što stoji i u deklaracijama sa smita NATO (Varšava 2016 i Brisel 2018), kojima se abdejtuje strateški koncept iz Lisabona 2010. Komandant NATO snaga u Napulju, general Dzejms Fogo za taj konept kaže: ,,U zavisnosti od toga gde ste, možda se fokusirate na sever, istok, jug. Možda ste fokusirani na pretnju Rusije, možda na pretnju nasilnih ekstremista, ili na neku drugu pretnju u svemiru ili sajber prostoru. Ali važno je da svi radimo zajedno pod okriljem kolektivne bezbednosti i da se odazovemo ukoliko budemo pozvani prema članu 5. Severnoatlantskog ugovora o kolektivnoj odbrani.”

Planski, odbrana u 3600   stepeni, prema Deklaraciji iz Brisela 2018,  obuhvata: 1) jačenje na severo-istoku: formiranje četiri borbene grupe jačine bataljona, oko 4.500 vojnika, i njihovo raspoređivanje u Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj, 2) crnomorski region – multinacionalna brigade za obuku u Rumuniji, 3) jačanje nacionalnih kapaciteta i saradnja NATO sa partnerima na Jugu, 4) formiranje centra za sajber ratovanje u Belgiji, 5) održavanje nuklearnih snaga (članice koje ih imaju: SAD, Francuska i UK) na nivou odvraćanja, odnosno u zavisnosti koliko to poštuje druga strana – Rusija (program START), 6) opomena Rusiji da ne poštuje Bečki sporazum o kontroli konvencionalnog naoružanja, te stav da će NATO uspeti da održi balans i u toj oblasti, 7) ukupnim snagama koje daju za NATO, saveznici će (t.14: „4×30“) dodatno obezbediti: 30 pomorskih jedinica, 30 tzv. teških bataljona kopnene vojske i 30 vazduhoplovnih eskadrila, sa gotovošću za upotrebu u roku od 30 dana i manje i 8) posebne mere za operativniju upotrebu NATO snaga: (a) obezbediti do kraja 2019. godine dozvole i nečlanica NATO za brz prelazak granice (kopno, more, vazduh), (b) do kraja 2018. godine utvrditi osnovne i alternativne pravce snabdevanja i transporta i (c) pojačati vežbovne aktivnosti. S druge strane, NATO „balistička vojna odbrana“ – BMD, koja je operativna oko Rusije, tumači se kao brana interkontinentalnim raketama sa drugih prostora, a ne kao pretnja Rusiji, u šta ruska strana nema poverenja.

Pojavljivanje američkih snaga na evropskom prostoru, (vežba „Brnilac Evrope“) baš u vreme koronavirusa, deo je prethodno navedenog Briselskog plana, pod tačakom 8, a posebno: otvorene granice (open borders) i pojačane vežbovne aktivnosti. Takodje, to je sprovodjenje u praksi zaključaka sa samita NATO u Londonu 2019 (obeležavanje 70 godina Alijanse): ,, Prilagođavamo svoje vojne mogućnosti, strategiju i planove širom Saveza u skladu sa našim pristupom bezbednosti od 360-stepeni. Doneli smo odluke za poboljšanje spremnosti naših snaga da odgovore na svaku pretnju, u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg pravca.”

ŠIRI ASPEKT KONCEPTA ODBRANA U 3600                     

Kako smo naveli, NATO se iz čisto odbrambenog saveza modifiovao u bezbednosnu alijansu. Ta činjenica evidentna je po tome što više nema pitanja u međunarodnim odnosima po kojima se eksplicitno ne izjašnjava i vrh NATO, ili njegove vodeće zelje članice. Tako, dva područja izuzev vojno-odbrambenog, a u vezi s njim, postaju poseban fokus NATO: 1) ekonomska pitanja (bezbednost) i 2) energetska (bezbednost) pitanja.

Nekoliko je karakterističnih pristupa Trampa po navedenim pitanjima, a koja su usmerena na saveznike i protivnike:

  • zahtev da saveznici (države članice NATO) izdvajaju 2% BDP za potrebe odbrane,
  • packe pojedinim članicama EU (Nemačka i Francuska) po pitanju trgovinske razmene sa SAD,
  • suzbijanje trgovinske ekspanzije Kine u svim domenima, pa i domenu najsavremenijih (5G) tehnologija,
  • pokušaj stopiranja Turskog i, posebno, Severnog toka 2, kad je ruski gas u pitanju,
  • povratak trke u naoružvanju (raketni sistemi, kosmičke snage), radi ekonomskog iznurivanja Rusije,
  • packe pojedinim članicama NATO (Turska, Madjarska, Nemačka) zbog ekonomsko-trgovinskog poslovanja sa Rusijom,
  • pristiisci na EU da se obuzda kineska strategija i inicijativa „Pojas i put“ na prostoru Evrope
  • uslovljavanje pojedinih članica NATO da uvoze američki tečni gas i druge.

Americi treba NATO, radi održavanja njene dominacije u svetskim razmerama. Otuda, svaki samit NATO, novi strateški koncept ili deklaracija izmedju tih koncepata, američki lucidno, počine ponavljanjem odredaba iz člana 5 Vašingtonskog ugovora: napad na bilo koju članicu NATO jeste napad na Alijansu i svaka država članica je dužna da joj pruži pomoć. Da će tako biti – u to ne treba sumnjati, ističe se u zvaničnim dokumentima.

STEPENASTI ODGOVOR

Svet se konstantno menja, što nije nikakva novina. U tom smislu, menja se i NATO, i njegovi protivnici, pogotovo.

NATO je 02.04.2020. godine zokružio broj članica na 30 (prijem Severne Makedonije). Povodom prijema Sevrene Makedonije u NATO, generalni sekretar Stoltenberg je izjavio: ,,Ovo je sjajan, istorijski dan za Severnu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO-a. Severna Makedonija je postala član najuspšenije Alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir. Štitimo sve svoje saveznike na principu, “svi za jednog, jedan za sve”. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su i svi ostali i zajedno će odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt.”

Šta reći?

Već viđeno (čulo se hiljadu puta) – NATO štiti članice svoje! OD KOGA? Ko to preti Severnoj Makedoniji, da joj treba NATO? Pre će biti ona narodna – neka ih kod nas (Makedonija u NATO), iako nam nisu od koristi, samo da ne pređu na drugu (Rusija) stranu.

Primer Severne Makedonije i nekih balkanskih zemalja pre nje, u Alijansu, jeste prvi deo “stepenastog” odgovora na 360 stepeni. Te zemlje (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija) su prva linija poslušnika par exelans – ništa ne pitaju samo izvršavaju. Kada sam pre prijema Slovenije u Alijansu boravio u toj zemlji, jedan visoki zvaničnik mi je pričao o profesionalizaciji Vojske Slovenije. Na moje pitanje kako će organizovati Vojsku, odgovorio je – kako kaže NATO. Ako kažu svi  abehajci, biće svi abehajci, ako traže da budemo svi inžinjerci bićemo inžinjerci. NEBO SLOVENIJE ČUVA NATO- Italija! Da ne govorimo o Hrvatskoj koja je zahteve Trampa odmah ugradila u najnoviju Strategiju nacionalne sigurnosti, a tek Crna Gora, viđu da ti rečem. “Kroz identifikaciju prijetnji, izazova i rizika Strategijom nacionalne bezbjednosti poziva se na razvoj svijesti da se na njih mora odgovarati kroz reakciju cjelokupnog društva i u saradnji sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, na prvom mjestu sa saveznicama u NATO”, jesu reči predsednika Crne Gore u uvodniku Strategije nacionalne bezbednosti.

Druga grupa zemalja koja čini malo viši stepen “promišljanja”, kad je odbrana 360 stepeni u pitanju, jesu Grčka, Bugarska, Rumunija, Madjarska, Češka i Slovačka. Odnosno, sa razliku od zapadnobalkanskih članica, ova grupa nešto i pita. Tako (reče mi onomad bugarki general), Bugari su, svojevremno, pitali Vojni komitet NATO zašto im je poslao nedovoljan broj topografskih karata za planiranje odbrane svoje teritorije. NATO im je odgovorio – dobili ste previše. “Nestašna” Madjarska se previše primakla Rusiji i, posebno, kineskom Pojasu i putu, da je državni sekretar SAD morao da interveniše kod predsednika Orbana – Djera ide ovamez!

Treća grupa stepenastog odnosa pema odbrani 360 stepeni jesu “uplašeni od Rusije”, koji su sve zahteve Trampa, ne ispunili, već povećali na svoju štetu, u finansijskom smislu, pre svega. Toj grupi pripdaju Poljska, baltičke zemlje (Estonija, Letonija i Litvanija), zemlje Beneluksa (Holandija, Belgija i Luksemburg), Norveška i Danska. Prenaglašeni strah od Rusije je toliki, da je Trampov zahtev od 2% BDP za odbranu, u Poljskoj, na primer, povećan 100%. Na jednom skupu OEBS-a o doktrini, održanom u Beču, gde sam službeno boravio, načelnik GŠ jedne baltičke zemlje je vapio za pomoć NATO, jer je pretnja Rusije prevelika. Zemlje Beneluksa, uz Veliku Britaniju i Dansku, jesu trdicionlni sledbenici SAD. Ako izuzmemo Veliku Britaniju (sve jasno: da bi ojačao NATO, UK je napustila EU), Danska, na primer, odbija sve inicijative EU vezane za zajedničku odbranu, mirovne misije i operacije, članstvo u Evropskoj odbrambenoj agenciji. Jednostavno – dovoljan je NATO. Prilikom službenog boravka u Norveškoj, pre desetak godina, domaćin nam reče: Nama ne treba EU, iako primenjujemo njene standarde više nego njene članice. Nama treba NATO da nas brani od Rusije.

Sledeća grupa jesu zemlje tamo-vamo. Toj grupi pripadaju Italija, Španija i Portugalija. Kako vetar dune, tako se i ove zmelje priklanjaju NATO konceptu, ili projekcijama EU (Nemačka-Francuska), koje pokšavaju da budu relativno nezavisne od Alijanse. U tome tamo-ovamo ima i snažnih antagonizama među članiama EU, kakav je na primer sukob Francuske i Italije. Jesu li to sukobi zemalja članica EU ili NATO. Odgovor je jednostavan.

Između navedenih grupa zemalja članica NATO nalazi se nepredvidiva Turska. Prvo sruše ruski avion, a onda kupe od Rusije S400. Toliko su se “zamerili” Trampu i evropskim liderima NATO, da je Samit Alijanse u julu 2018, koji je bio planiran u Ankari, održan u Briselu. Pomirili su se s činjenicom da nikada neće postati članica EU, do te mere da “svojim savezniima” u NATO prete novim talasom migranata. U svetlu Davutogluove Strategijske dubine, princip 0 neprijatelja, kad su susedi u pitanju, pretvorili su u 0 prijatelja. Polumesec i krst nikako da stanu na “zelenu” granu.

Na vrhu stepenstog odgovora odbrani u 360 stepeni jeste dvojac Nemačka-Francuska. Najjača ekonomski zemlja EU (Nemačka) i jedina zemlja članica EU sa nuklearnim oružjem (Francuska), poodavno sanjaju san o samostalnoj evropskoj odbrani. Kancelarka Merkel nikako da pristane da izdvaja 2% BND za odbranu, a čvrsto je namerna da se završi Severni tok 2. Francuski predsednik Makron je toliko razljutio Trampa izjavom o nezavisnosti Francuske, da su morali 4 sata tet-a-tet (pred obeležavanje 100 godina od kraja Prvog svetskog rata u Paizu) da “izglađuju” ko je i šta rekao, a pogotovo mislio.

EPILOG

Planeri NATO moraju opravdati svoje postojanje. Svi planiraju, to je činjenica.  Jer, dok je vojski, biće i ratova. To je narodna izreka, a ako je narodna, nećemo je proveravati.

Međutim, iskonski posmatrano, u promenljivom svetu je nužno obezbediti HRANE i ENERGIJE, jer je biološki opstanak najjači motiv. Biologija, nadajmo se, preuzima primat nad geopolitikom. Ne treba samo koronavirus da nas upućuje na to.

Svetu treba pečenja jarećeg, umesto raketa!

Prof.dr Božidar Forca

More Stories
IZJAVE NEDELJE 05.04.2020