Teorije zavere i formiranje istih

Ne postoji osoba koja do sada nije čula makar neku od teorija zavera od toga da se sletanje na Mesec od strane Nil Armstronga nije nikada dogodilo već da je snimljeno u pustinji Nevade u SAD, ili da Elvis Prisli nije nikad umro već da je lažirao svoju smrt. Kod nas, možda jedna od najpoznatijih teorija jeste teorija koja kaže da Josip Broz Tito nije bio pravi Tito, već da je bilo reč o čoveku koji je bio podmetnut od strane drugih.

Ono što sve teorije zavere vezuje jeste nedovoljna jasnost zvaničnih događaja i dešavanja oko njih i kako su se stvari odigrale. Ukoliko stvari nisu dovoljno jasne do kraja, nastaje sumnja koja se popunjava razmišljanjem da postoji nešto drugo i da istina koja se prezentuje na površini nije istina koja je stvarna već je to ona koja se prezentuje za široke narodne mase dok prava ostaje sakrivena negde ispod gomile drugih informacija.

Po definiciji teorija zavere uključuje događaj ili fenomen koji se dešava kao rezultat između zainteresovanih konspiratorskih stranaka i verovanja da moćna i uticajna treća strana, koja je najčešće opresivna i politička, je ta koja je odgovorna za neobjašnjiv događaj koji se desio. Reč konspiracija potiče od latinske reči kon – sa, zajedno i latinske reči spirare – disati.

Privlačnost teorija zavere po Majklu Barkunu jeste u tome što se one predstavljaju objašnjenje za ono što zvanični stavovi ne mogu da objasne i postavljaju se kao jasnije objašnjenje od zvaničnog objašnjenja koje je konfuzno i nedovoljno jasno. Zatim u prave dihotomiju deleći sve na snage dobra i snage zla pojednostavaljajući zlo u izvoru odnosno da potiče od konspiratora i njhovih saradnika. Na kraju, one se predstavljaju kao posebno i tajno znanje koje je nedostupno ljudima, koje elita, konspiratori ne žele da ostali ljudi znaju, te saznavanje iste budi znatiželju kod ljudi zato što saznaju nešto što je u prvom momentu njima nedostupno i što konspiratori ne žele da znaju.

Problem u koji dovodi do nastanka teorije zavere jeste to što su određeni događaji nedovljno jasni a manjak informacija ili izbegavanje da se iste dele dodatno potvrđuju mišljenje onih koji sumnjaju u zvaničnu verziju događaja. Uzmimo za primer Josipa Broza Tita. Postojala je teorija da je Josip Broz Tito zamenjen tokom rata i da je njegovo mesto preuzeo drugi koji je bio špijun i po svom poreklu Poljak. Ovu teoriju kod onih koji u nju veruju potvrđuje činjenica da je Tito imao problema u govoru odnosno da je vrlo često njegovo govor bio nerazumljiv, zaim neobičnost toga da siromašni paor sa Balkana zna da svira klavir itd. Istina je da je Josip Broz Tito rođen na međugranici između Hrvatske i Slovenije odnosno u Zagorju gde je narečje bilo drugačije od onog koje je vladalo u drugim delovima zemlje. Pored toga vrlo često se i pominje činjenica da je majka Broza prilikom prvog viđanja nakon rata prokomentarisala da on nije taj i da je njen Josip imao jedan prst manje jer je isti izgubio radeći kao mašinbravar na strugu.

Naravno mnoge teorije nisu ostale samo teorije već su se kasnije potvrdile kao stvarnost. Naime jedna od najpoznatijih svetskih teorija jeste da je CIA razvila program za kontrolisanje uma pod nazivom MK-ULTRA i da su testiranju podvrgli ogroman broj ljudi. Ova teorija se dokazala kao tačna gde je agencija koristila metafetamine kako bi ispitala efekat koji isti imaju na ljudski mozak.

Takođe u Rozveltu je otkriveno da je Area 51 predstavljala, a i dalje jeste, pogon za testiranje novog naoružanja, eksperimentalnih letelica, dronova i sličnog. Upravo je Rozvelt postao Meka ljubitelja teorije zavere da vlada skriva kontakte o vanzemaljcima i da je uspostavila kontakt. Navodno po njima se u tom mestu vršilo eksperimentisanje nad vanzemaljcima, ispitivanja.

Činjenica je da u svakoj teoriji postoji pomalo istine. Svaka činjenica mora da ima set činjenica koji osnažuju istu i koju istu potvrđuju kako bi onemogućila ostavljanje praznog prostora da se stvori sumnja. Skrivenost, izbegavanje informacija stvara dodatno nepoverenje među ljudima koji onda razvijaju svoju teoriju događaja i verziju činjenica. Ipak nije svaka teorija bez osnova niti su sve činjenica sa osnovom. Istina je tamo negde…

More Stories
ANTITERORISTIČKA VEŽBA- OBRUČ 2020