MUZIKA KAO DRŽAVNI PROJEKAT UTICAJA NA LJUDSKU PSIHU

Muzika je deo ljudskog društva još od početaka nama znane istorije ako ne i još ranije. Njen uticaj na ljudsku psihu zaista je nesumnjiv imajući u vidu da puštanje određene melodije i tonova, ima za svrhu da izazove evokaciju određenih misli sećanja, odnosno prodor određenih emocija. 

Od najranijeg životnog doba muzika igra važnu ulogu. Nesumnjivo je dokazano da muzika ima uticaj kako na novorođenčad tako što ih smiruje i stvara određenu relaksiranu atmosferu, veći i da slušanje muzike ima uticaj na dete i tokom trudnoće. 

U mnogim slučajevima muziku koristimo kako bi izazvali određena osećanja. Možda najbolji primer muzike kao državnog projekta u svim državama jeste himna. Himna kod ljudi treba da stvori osećaj uzvišenosti i pripadnosti  svojoj zemlji. Isto tako muziku vrlo često koristimo kao pomoćno sredstvo za inspiraciju, nadahnuće tokom rada na nekom projektu. 

Ipak, muzika kao muzika je onakva kakvom je mi stvaramo. Ona nije inherentno loša ili dobra već to zavisi prvenstveno od samog izvođača i kreatora. Komercijalizacija zarad kvaliteta u ogromnom broju slučajeva daje generične kreacije čija unikatnost je sve manja i manja imajući u vidu da se koriste vrlo slične melode. Igranje na sigurno. Danas, mnogi muzički projekti koji imaju kvalitet jesu projekti nezavisnih izvođača i subkultura. 

Muzika kao državni projekat u bivšoj Jugoslaviji javila se još sa začetkom rok muzike. Pogrešno bi bilo reći da je rok sredstvo kontrole nastalo originalno u SFRJ. Svoj nastanak ima u SAD gde je kao pravac stvoren kako bi se zaokupila pažnja sa ratnih dešavanja u Vijetnamu i kako bi se napravio izduvni ventil za naciju koja je već bila umorna od rata i čija je omladina sve više i više bila protiv ratne mašinerije SAD.

Cilj države je bio da kroz rokenrol muziku stvori privid slobode. Kod nas predstavljao je orijentaciju prema Zapadu uz zadržavanje dobrih veza sa Istokom. Istovremeno, bilo kakav bunt koji bi se iskazivao prema državi uspešno je kanalisan i istovremeno je sprečavano bilo kakvo “talasanje” koje bi moglo ugroziti vlast.

Reč je bilo o kontrolisanoj slobodi jer se stvarao prikaz slobode i napretka u odnosu na druge komunističke države koje su prikazivane kao mnogo manje razvijene u pogledu slobode misli. Naravno i prividna sloboda tada izgleda bolje nego nikakva sloboda posebno u pogledu izražavanja. Iako sama po sebi rokenrol muzika izražava bunt protiv sistema i protiv uspostavljenog poretka ona je u takvoj postavci predstavljala bunt u prazno. Tadašnja država tražila je red i disciplinu a istovremeno i načine da oslabi svaki vid bunt, te je u rok muzici našla način za pražnjenje nakupljenog nezadovoljstva i besa koji je postojao u omladini prema sistemu. Pored sporta, muzika je predstavljala savršeno sredstvo za održavanje reda. Naravno, rok je doveo do povećane upotrebe narkotika imajući u vidu da je izlazak u drugi svet se najlakše ostvarivao konzumiranjem LSD-a i drugih opojnih droga. Ne čudi zato činjenica da su mnogi rok muzičari umirali u zenitu svoje slave u 20-tim i 30-tim godinama svog života. Naizgled sve savršeno spolja unutra je razarao i unesrećio mnoge porodice.

Nakon sloma SFRJ a već sredinom 80-ih počinje promocija turbo-folka kao muzičkog pravca koji se sluša na svim podnebljima na Balkanu.  Lake note, promocija bluda i nemorala u mnogim pesmama, komercijalizma, hednostičkih vrednosti, predstavljaju idealni okidač za skretanje pažnje naroda sa tadašnje situacije koja se dešavala u državi. Idealno sredstvo za vladanje narodom, koji je zaokupljen siromaštvom i izolovanošću od sveta, kojem se nameću najniže vrednosti. Ono što je rok već načeo turbo folk je samo nastavio. 

Ako se narod bavi trivijalnostima, ako je došlo do posrnuća a porodica razbijena kao gradivni atom društva, pobuna protiv vlasti postaje teško vidljiva. 

Razarenjem osnovnih vrednosti u društvu i promocijom kontra vrednosti, stvoreno je društvo u kome se prave vrednosti izvode ruglu i podsmehu a promoviše se javašluk. Muzika je poručivala da je sve lako, da svako može da bude opasan momak, kralj klubova, ludovanje do zore i slične druge sintagme koje su bile upućivane slušaocima. Naravno, mi nismo izdvojeni slučaj u svetu. 

U mnogim zemljama postoje varijacije ove pojave u manjoj ili većoj meri. Naravno, u nekim slučajevima je to stvar čistog komercijalizma u kome se gleda porfit bez obzira na posledica a manje je reč o skretanje pažnje stanovništvu. 

Nakon muzike kroz razvoj rijaliti programa podilazi se ljudskim težnjama da ima prozor u svet drugih i da vidi šta se tamo dešava. Možda je slamanje normalnog ponašanja poželjno na kratke staze ali na duge staze što je više i ekstremnije vodiće ka nesagledivim posledicama za celokupno društvo.

Ne možemo reći da je jedan ili drugi muzički pravac bolji. Veličati rok je isto kontraproduktivno koliko i veličanje turbo-folka. I jedan i drugi muzički žanr izazivali su posledice a nastali su kao sredstvo kontrole narodnih masa. 

No ipak i Antički Rim pokazao nam je da je uvek dovoljno obezbediti ,,hleba i igara” kako bi nesmetano sprovodili projekti uz pomoć jednog državnog projekta – industrije zabave. 

 

More Stories
JAPAN PODGREVA TAJVANSKO PITANJE