ADSL: Kraj jedne epohe je blizu

Posle Dial-up-a, ADSL konekcija postala je jedna od najdostupnijih vidova konekcije u Srbiji u periodu izmedju 1995-2012 godine. Iako i dalje ogroman broj domova ima ADSL konekciju, broj pretplatnika se sve više i više smanjuje.

Generalno govoreći ADSL je svoju popularnost doživeo jer se našao nakon dial-up i brzina 64kpbs koje nisu omogućavale da se uradi bilo šta ili da se preuzme bilo koji fajl sa internet bez ogromnog utroška vremena. Sa dolaskom ADSL-a, došlo je i do proizvodnje mnogih sadržaja, od blogova pa do YouTube snimaka. U tom periodu takođe dolazi i do razvoja online igranja igara. Sve do tada, centar igračkog iskustva je bio u igraonicama koje su se nalazile u svakom gradu. Sa postojanjem ADSL-a lopta se pomerila sa terena ADSL na kućni teren, jer je svako mogao da od svoje kuće igra bilo koju igru sa bilo kojim igračima širom sveta. Iako su tadašnje brzine od 128kbps-2mbps-20mbps bile užasne za današnje uslove, raširenost ADSL je istovremeno omogućila razvoj IT sektora a pre svega i outsourcing grane – rad za strane firme od strane timova u Srbiji.

Danas za konektovanje na internet imamo mnoštvo mogućnosti. Ono što je još važno i na šta treba ukazati jeste da je ADSL konekcija bila “centralna” internet konekcija, imajući u vidu da mnogi mobilni telefoni, koji su danas jedan od većih uređaja za izlaz na internet, nisu posedovali mogućnost za konektovanje na internet, Wi-Fi podršku. Tadašnji telefoni kao primarnu funkciju su imali uglavnom pozive/poruke. Sa razvojem pametnih mobilnih telefona, predstavljanje iPhone-a mobilni telefoni postali su još jedan medijum za pristup interentu. Pored mobilnih telefona, danas postoje i USB uređaji koji preko mobilne kartice omogućivaju korisniku da se konektuje sa bilo kog uređaja bilo gde tako što će poneti USB i postaviti ga na računara sa koga želi da pristupi intenetu. Razvoj 3G i 4G tehnologije omogućio je da internet bude prenosan i da ga svako može imati u svom džepu, bez vezivanja za lokaciju. Sa druge strane postepeno dolazi i do razvoja kablovskog interneta koji koristi kućnu infrastrukturu za kablovsku televiziju kako bi svojim korisnicima pružio pristup internetu. Danas imamo i opciju za korišenje optičkog interneta koji donosi priliku za korišćenje ogromnih brzina kako za download tako i za upload u kućnim uslovima. Ono što je bilo dostupno nekad samo pravnim licima danas je dostupno i fizičkim licima.

ADSL danas se susreće sa dosta problema. Pre svega, ADSL za konektovanje koristi fisknu telefoniju i bakarne instalacije. Kod svake konekcije mogućnost gubitka do 10% brzine konekcije je nešto što se sve više dešava (negde i u većem procentu). Što je zgrada, kuća udaljenija od telefonske centrale i sama brzina interneta je ograničenija. Tako, ako neko ima mogućnost za 50mbps a neko samo 10mbps kod istog provajdera u pitanju je upravo razlika između udaljenosti centrala. Sa druge strane u mnogim situacijama, kao npr. kod situacije kod autora teksta, internet konekcija gubi na brzini u jednom momentu kada dođe do preopterećenja. Do preopterećenja konekcije dolazi kada se na centralu konektuje više korisnika nego što bi centrala mogla da izdrži a da održi isti kvalitet usluge. Provajder bi svakako morao da bude upoznat sa takvim slučajem i da korisniku ponudi drugu mogućnost za konektovanje ukoliko već postoji problem sa funkcionisanjem konekcije. U suprotnom, korisnik će se susretati sa čestim prekidom usluge, zatim sa pozivima provajderu i zahtevima za reviziju cene usled nefunkcionisanje usluge. Sa dolaskom optike, ADSL će postepeno nestati, pre svega zbog veće brzine, bolje infrastrukture, a sve to po istoj ili sličnoj ceni.

Ne treba zaboraviti da je ADSL ipak omogućio svima da imaju pristup internetu. Bilo koja da je u pitanju lokacija ADSL je bio u mnogima dostupan i svi su imali pristup internetu. Navedeno je uslovilo razvoj mnogih industrija, olakšano poslovanje i rad od kuće koji je danas omogućio mnogim kompanijama da nastave svoje poslovanje. Naravno, sa rastom interneta, rasle su i potrebe korisnika. Kvalitet video snimaka, veličina sajtova, uslovili su rast internet brzina kako bi se pratio trend. Bez obzira na sve probleme koji se javljaju danas, ADSL će uvek imati posebno mesto u razvoju mnogih industrija i elektronskog funkcionisanja usluga.

More Stories
DA LI JE NUKLEARNI SPORAZUM MRTAV?