AKTUELNOST STRATEGIJE M.R.A.V.

PROLOG: Pre nešto više od 20 godina, u predvečerje agresije NATO na SR Jugoslaviju, vodio sam jedan istraživački tim na Kosovu i Metohiji. S obzirom da u duhu vojnih propisa (čuvanje tajne) nisam javno mogao da objavljujem to do čega je istraživački tim došao, u časopisu „Novi glasnik“ objavio sam tekst pod naslovom Strategija M.R.A.V. Suština tog teksta ogledala se u mom vidjenju šta i kako treba učiniti da se ne bi dogodio sukob s NATO, koji je visio u vazduhu. Ilustracija koja je pratila taj tekst prikazivala je mrava (sa srpskom šajkačom) i NATO čizmu koja ima nameru da ga zgazi. U zaštiti od toga, na ledjima mrava bio je trn okrenut ka čizmi…

SUŠTINA STRATEGIJE M.R.A.V.
Principijelno posmatrano, tekst Strategija M.R.A.V. imao je samo prenesenu i slikovitu simboliku sa mravom, odnosno ilustrativni prikaz odgovora „mrava“ na opasnu nameru „čizme“. Suština strategije jeste u značenju akronima M.R.A.V. (Slika).

Dakle, strategija M.R.A.V., u bezbednosnom smislu posmatrano, imala je svoje osnovne poluge državocentričnog poimanja nacionalne i međunarodne bezbednosti: Politika + Ekonomija + Vojska = MOĆ. Diplomatija jeste sastavni deo politike (spoljna politika), ali je zbog svoje ukupne uloge posmatrana zasebno.

Strategija M.R.A.V. se dopala kako medijima, tako i pretpostavljenima, te sam imao nekoliko doterivanja ilustrovanog modela, a ilustrativni prikaz navedene strategije dobio je i svoju razvijenu formu merenja moći:

S = Ps+Км+SM) x Е(SU+Pr+H) x D(L+Dj) x V(Sp+MNO)

S: Strategija:

P: Politika (Kskonsenzus, Км-kompromis, SMsloboda manevra)

Е: Еkonomija (SUstrana ulaganja, Prprioriteti, Hharmonizacija)

D: Diplomatija (Llobiranje, Djdijaspora)

В: Vojska (Spsposobnosti, MNOmultinacionalne operacije).

Za navedenu strategiju, kao to uzusi nalažu, predvideo sam i principe njenog sprovodjenja:

 – Efektivno utvrditi odnos početnih i graničnih uslova sopstvene pozicije;

Realno sagledati pobede i poraze i sveukupne napore usmeriti ka „glavnoj bici“ (DOSTIZANJE CILJA), pri čemu se mogu izgubiti neki bojevi;

Mudro i racionalno utvrditi odnos MALOG i VODJE;

Realno odrtediti nivo sopstvenih aspiracija, pribavljajući naklonost MOĆNIH

Korektno utvrditi OSNOVNE PROBLEME i težiti njihovom rešavanju, vodeći računa da svi problemi nemaju istu vremensku dimenziju;

Racionalno strukturirati SISTEM BEZBEDNOSTI;

Diskurs rata pretvoriti u diskurs mira i od OBJEKTA preći u SUBJEKT bezbednosti.

Trebalo bi nam mnogo prostora da analiziramo da li je (zašto nije) ovaj model strategije bio u upotrebi pre NATO agresije na SR Jugoslaviju. „Šamar“ od Alijanse još bridi, ma koliko njihovo „tapšanje“ po našim obrazima bilo malo izmešteno i na „naše rame“, ili se to samo čini.

NATO (SAD) je agresijom na SRJ ostvario svoj cilj, u to ne treba sumnjati. Hegemon medjunarodnih odnosa (SAD) krunisao je svoju pobedu u Hladnom ratu, vrućim ratom na našem tlu. To što se kasnije Raspla i SRJ, jeste kolteralna šteta i sekundarni cilj moćnog zapada.

Sekundarni cilj moćnog zapada (SAD) postaje početni uslov za dalju hegemnonizaciju, a priznati (Srbija i Crna Gora) i delimično priznati (Kosovo) delovi neadašnje SRJ, prvobitno posmatrano (nakon agresije) okreću se zapadu. Svakako, ne treba podsećati da je ostatak nekadašnje SFRJ već „u krilu“ NATO.

Da mali igraju kako veliki sviraju, to je odavno poznato (Veliki se ponašaju kako hoće, a mali kako moraju). Tako, iako deluje kao apsurd, sukob velikih ostaje imaginaran (pa i neverovatan, zbog moći koju poseduju), ali se konstantno i vrlo vidno odvija upravo preko malih. Medjutim, veliki se međusobno nikada sukobiti neće zbog nekog malog, jer veliki međusobno trguju. Trguju malima.

Zakon tržišta vlada samo među velikima. Ponuda i potražnja diktiraju cenu, koju će platiti mali. Međutim, karabasanje odnosa među velikima, kao konstanta istorije, u pojedinim prelomnim trenucima može da pogoduje, mada najčeće ne, ostvarenju aspiracija (interesi) malih. Zato treba imati pripremljenu Strategiju.

EPILOG

Međunarodna utakmica traje. Korona virus je samo malo zamaglio utvrđene strategije pojedinih velikih igrača. Karabasanje među velikima, ali i magla korone, jeste prilika da se akuelizuje Strategija M.R.A.V. , samo joj, po Teoriji haosa, treba precizno izračunati (izmeriti) polazne elemente (veličine) u momentu primene i prepoznati matricu sudaranja čestica u kretanju.

Možda bih, kao strategist, ali samo u nijansama, „doterao“ neke parametre strategije M.R.A.V, ali to neću činiti, neka to urade stratezi, da im se ne mešam u posao.

Prof.dr Božidar Forca

 

 

 

 

 

 

 

More Stories
PARETO ANALIZA