MIROVNE OPERACIJE I ORUŽANE SNAGE SRBIJE

Koje su prednosti i mane učešća naših oružanih snaga u mirovnim operacijam u zonama visokog rizika?

Pojam mirovnih operacija se vezuje uglavnom za Organizaciju Ujedinjenih Nacija, ali ovaj način intervenisanja razvijan je i pre formiranja OUN.  U 19. veku intervencije su vršene u ime interesa velikih kolonijalnih sila, potom pod Ligom Naroda. Posle II sv. rata formirane su Ujedinjene Nacije  u čijoj povelji je između ostalog definisano da članice imaju obavezu da po pozivu i potrebi stave na raspolaganje oružane snage i naprave ustupke u smislu prava prolaza, pomoći i drugih olakšica u smislu očuvanja međunarodnog mira i bezbednosti. Tako nastaju mirovne operacije u kojima učestvuju različite države sa ciljem postizanja ili očivanja mira u konfliktnim zonama. Te zone se često odnose na svetska žarišta i najteža okruženja.

Misija UN u Libanu na terenu . Izvor UNIFIL

U mirovnim operacijama u finansijskom smislu učestvuju najviše SAD, Japan, Nemačka i Velika Britanija. Takođe značajno doprinosi i Kina, dok se za Rusiju koja učestvuje sa 1% doprinosa mirovnim operacijam ne može reći isto.

Važno je istaći i tri principa na kojima počivaju mirovne operacije. To su saglasnost snaga u sukobu za prisustvo mirovnjaka, drugi princip je nepristrasnost i treći upotreba sile u samoodbrani. Dakle izbegava se upotreba sile osim ukoliko situacija to ne zahteva u smislu samoodbrane, zaštite civila i mandata misije.

UČEŠĆE VOJSKE SRBIJE U MIROVNIM OPERACIJAMA

Trenutno je  u 5 mirovnih operacija UN i 4 EU angažovan 281 pripadnik Vojske Srbije. Aktivnije učešće naših vojnika u mirovnim operacijama započelo je profesionalizacijom Vojske Srbije. Tako je u tom periodu donesen i Zakon o angažovanju Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije koji je stupio na snagu 2009, a dopunjen 2018. godine. Ovaj zakon je omogućio i policiji da učestvuje u međunarodnim operacijama ali je specifičan i po tome što dozvoljava učešće i u operacijama koje nisu pod UN kapom. Što znači da naša vojska i policija mogu da učestvuju i u u operacijama koje sprovodi NATO kroz Partnerstvo za mir ili bilo koje druge združene snage.

O mirovnim operacijama (ili misijama kako se često nazivaju kod nas) malo se govori i piše u domaćoj javnosti iako naši vojnici vrlo rado odlaze u mirovne operacije. Vojnici odlaze najpre zbog finansija jer se učešćem u njima za više meseci zaradi onoliko novca za koji bi u Srbiji bile potrebne godine rada. Sa druge strane javnost u Srbiji ima dvostruki odnos prema mirovnim operacijama. S obzirom da se smatramo naslednicom SFRJ. Jugoslovenska Narodna Armija je učestvovala u 5 multinacionalnih operacija, gde je jednom čak komandovao i general JNA. To je pozitivan kontekst u koji se stavlja odnos prema mirovnim operacijama s obzirom na istorijsko nasleđe. Međutim, sa druge strane jedna od mirovnih operacija bilo je i bombardovanje SRJ od strane NATO pakta. Potom sve međunarodne intervencije koje su usledile u vreme raspada SRJ i kasnije. To je izrazito negativan kontekst kroz koji se posmatra učešće naših snaga u mirovnim operacijama.

I policija učestvuje u mirovnim operacijama. Pripadnik MUP-a Srbije u operaciji u Liberiji. Izvor MUP

U  planu upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama navode se ciljevi koji se postižu učešćem naših snaga u ovim operacijama. Tako se navodi da se na ovaj način postiže ispunjavanje obaveza prihvaćenih članstvom u UN i drugim međunarodnim organizacijama i da se šalje poruka o političkoj zrelosti. Zatim da jačamo svoje bezbednosne kapacitete i saradnju sa EU na putu ka članstvu. Govori se i o doprinosu interoperabilnosti naših snaga tako što će naši članovi mirovnih operacija imati priliku da provere svoje znanje i veštine u realnim uslovima i da steknu uvid u nivo obučenosti kolega iz drugih zemalja, da se upoznaju sa njihovim standardima i nauče nove veštine po svetskim standardima.

Takođe se navodi da policijski službenici, a time i MUP imaju korist od učešća u mirovnim operacijama tako što će imati priliku da se upoznaju sa novim tehnologijama koje se koriste u radu policije i biće spremniji da doprinesu boljoj međunarodnoj policijskoj saradnji. Policijski službenici često učestvuju i u civilnim misijama i humanitarnim operacijama.

UNIFIL SNAGE U LIBANU

Jedna od 5 mirovnih operacija u kojima učestvuje Vojska Srbije je i mirovna operacija Ujedinjenih Nacija na prostoru Libana-UNIFIL. Još 1978. godine u Libanu je su uspostavljene privremene snage Ujedinjenih nacija. Snage su uspostavljene rezolucijama Saveta bezbednosti UN 425 i 426.  Operacija započela kao humanitarna nakon što su se izraelske snage povuke posle invazije na Liban. Međutim, nakon što je Izrael napao Hezbolah u Libanu 2006. godine ciljevi operacije su promenjeni. Sada članovi ove mirovne operacije imaju zadatak da uspostave primirje, održe razgraničenje i vrše deminiranje ovog područja.

Pripadnici Vojske Srbije u UNIFIL-u. Izvor UNIFIL/MO

Vojska Srbije učestvuje u UNIFIL od 21. decembra 2010. godine sa štabnim oficirima, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 25. novembra 2012. godine učešće u UNIFIL je prošireno elementom za nacionalnu podršku sastava pet lica i pešadijskim vodom od 36 lica, sa mandatom u trajanju od šest meseci. Od 24. marta 2013. godine, učešće pripadnika Vojske Srbije u UNIFIL je uvećano za dva štabna oficira u Komandi UNIFIL u Nakuri, a od 5. novembra 2013. godine angažovanjem pešadijske čete umesto pešadijskog voda. Na osnovu tehničkog sporazuma sa OS Kraljevine Španije, od 2. novembra 2014. broj štabnih oficira je povećan za još jednog, koji se angažuje u komandi španskog bataljona. Od 11. decembra 2014. godine, na osnovu tehničkog sporazuma sa OS Italije, povećano je angažovanje za vod za zaštitu snaga, sastava 33 pripadnika VS, koji je upućen u sektor Zapad- navodi se na sajtu Vojske Srbije.

U ovoj mirovnoj operaciji učestvuje 12. 000 pripadnika vojnih snaga, a do sada je pogunulo 272 pripadnika plavih šlemova. U mestu Kafar Kila gde se nalaze i naši vojnici zadaci nisu jednostavni za ostvarivanje jer često dolazi do međusobnih provokacija.

Tako se nedavno desio napad Hezbolaha na Izrael kada je došlo do otvorene vatre u blizini mesta gde su se nalazili srpski vojnici. Srećom svi su prošli ovaj bezbednosni incident bez problema i ostali živi i zdravi.

Mirovne operacije poput ove u Libanu nose sa sobom lepe stvari kao što su sklapanja međunarodnih prijateljstava, sticanje novih iskustava, upoznavanja sa svetskim standardima u bezbednosnim procedurama i sa novim kulturama, kao i dobru zaradu. Međutim, nose i rizik po život i zdravlje jer se većina mirovnih operacija odigrava u zonama visokog rizika gde postoji opasnost od izbijanja sukoba. Takođe tu je i problem koji  često ističu pripadnici mirovnih operacija, a to je odvojenosti od domovine i porodice. Ipak čini se da naši vojnici prednost daju lepšim stranama ovih operacija s obzirom da je interesovanje za učešće u istim veliko. Svakako biti član multinacionalnih operacija je  svojevrstan izazov.

Jasmina Andrić

More Stories
Političko Sajber nasilje

Mišljenje čitalaca o vakcinaciji

Da li mislite da su vakcine protiv virusa covid-19 bezbedne?

Loading ... Loading ...

Koja je vakcina, po vašem mišljenju bezbedna?

View Results

Loading ... Loading ...

This will close in 20 seconds