KOLIKO NAS UGROŽAVA ŽELEZARA SMEDEREVO?

U železari u  Smederevo dogodila se havarija koja je ugrozila okolne meštane. Došlo je do nezgode sa turskom rudom koju koristi železara, a koja je izazvala pojavu crne prašine u okolini

 

Železara Smederevo datira još od 1913.godine kada je formirano „Srpsko akcionarsko rudarsko topioničarsko industrijsko društvo”, skraćeno „SARTID”. Kroz više od 100 godina menjala je nazive i vlasnike. Pa se tako nalazila i u privatnom i u državnom vlasništvu. Od 2016. godine železarom upravlja Hestil Srbija ajron i stil”, odnosno „HBIS grupa Srbija ajron i stil d.o.o. Beograd“. Tačnije kineska kompanija. S obzirom da železara zauzuma 450 hektara i da proizvodi gvožđe i čelik, a takođe i da se nalazi u blizini Dunava često se postavlja pitanje o utucaju njene proizvodnje na životnu sredinu.

DOLAZAK KINEZA I ŽIVOTNA SREDINA

Kada je kineski Hestil 2016. godine kupio železaru postao je vlasnik nad 98% imovine železare dok je u preostalih 2% nastavila da postoji Železara Smederevo kao državno preduzeće. Ugovor koji je tom prilikom potpisan između naše vlade i kineske kompanije nije do kraja transparentan. Kupac se obavezao da će uložiti dodatna sredstva u železaru i da če zadržati oko 5000 zaposlenih. Međutim, dugovi železare otišli su na teret poreskih obaveznika RS jer ih je preuzelo državno preduzeće formirano od onih 2%. Takođe novi vlasnik se nije obavezao da će voditi računa o životnoj sredini niti o industrijkom odpadu.

O ekonomskoj isplativosti ove privatizacije i finansiskim malverzacijama nećemo pisati ovaj put već ćemo se osvrnuti na segment zaštite životne sredine. Naime svaka proizvodnja ovakvog tipa, gde se koriste rude i metali i radi sa visokim pećima nosi sa sobom i određeni rizik. Ovakva proizvodnja spada u tešku industriju koja može biti opasna po životnu sredinu i zdravlje ljudi ukoliko se ne sprovodi na adekvatan način.

Na sajtu HBIS GROUP u vezi sa životnom sredinom stoji sledeće:Briga za životnu sredinu je jedna od naših osnovnih vrednosti. Predstavlja sastavni deo načina na koji poslujemo i ličnu odgovornost svakoga od nas. Ova odgovornost od nas zahteva da poštujemo sve zakone i propise o zaštiti okoline kao i politike, prakse, postupke i inicijative o zaštiti životne sredine.Osim toga, neprestano radimo na poboljšanju našeg kompanijskog upravljanja životnom sredinom i resursima putem smanjenja emisija, očuvanja energije i drugih resursa i ponovnog korišćenja ili recikliranja nusproizvoda naših procesa. Pomažemo učestvovanju naše kompanije u partnerstvima sa društvenom zajednicom, koja štite i čuvaju prirodne resurse.

Ono sa čim se često povezuje životna sredina u Smederevu je kvalitet vazduha. Smederevo se često nalazi među najzagađenijim gradovima na svetu prema izveštajima sajta Air wisual i sličnih sajtova pomoću kojih može da se prati kvalitet vazduha u različitim delovima sveta. Takođe podaci Agencije za zaštitu životne sredine često su pokazivali da se količina suspendovanih čestica u vazduhu nalazi i do 10 puta više od dozvoljene količine. Ovo se posebno dešava kada su zimski meseci pa su aktivni i drugi zagađivači.

Međutim, železara se označava kao jedan od najvećih zagađivača na na prostoru Smedereva. Ove optužbe dolaze sa pravom s obzirom na specifičan način i količinu proizvodnje koja se tu vrši. Može se reći čak da železara vrši pritisak na sve ekološke elemente,  a ne samo vazduh. Na to su upozoravali meštani okolnih sela koji decenijama vode bitku za čistiju zemlju, vazduh i vodu. Tako na primer u obližnjem selu Radinac ispravnost vode je katastrofalna. Voda u ovom mestu je neispravna 72,1 % što je čini praktično neupotrebljivom.

 

Pored toga automobili i drugi predmeti u okolini železare su često pokriveni tamnim česticama što pokazuje koliko se štetne praškaste čestice, koje su produkt rada železare, prenose. Meštani su više puta zahtevali ugradnju filtera, bolje i češće merenje zagađenja i slične mere. Međutim, dok nadležne institucije prebacuju odgovornost jedni drugima, meštani Smedereva i okoline ostaju usamljeni u svojoj borbi.

HAVARIJA SA TURSKOM RUDOM

llustration (Photo: Zhao jian kang/shutterstock)

Nedavno se dogodila havarija sa turskom rudom prilikom njenog prepakivanja kada se naglo pojavila crna prašina u smederevu i okolnim mestima. Kako su se građani aktivirali ovaj put preko društvenih mreža digla se prašina i u javnosti.

Predstavnici HBIS Srbija objašnjavaju da je reč o pretovaru aglorude novog dobavljača iz Turske, koja je sitnije strukture od ranije korišćenih, te da je usled pada pritiska i vetra došlo do širenja prašine. Međutim, prema saznanjima „Politike”, ovo se nije dogodilo prilikom pretovara već u pripremi za početak proizvodnje, kada se od rude pravi takozvani rudni dvor – piramida visine od 15-20 metara, zbog čega je, pospešeno vetrom, došlo do njenog raspršivanja u okolini- piše ,,Politika“

Predstavnici kinske komanije nisu se izjasnili o preduzimanju konkretnijih mera radi zaštite životne sredine, a republički inspektor za životnu sredinu naložio je obustavu rada sa novom rudom dok se ne steknu bezbedni uslovi za njeno korišćenje. Ko propisuje te uslove i šta je potrebno da bi ministarstvo životne sredine počelo da preduzima konkretne korake da zaštiti živote i životnu sredinu ljudi u okruženju železare nije jasno. Dakle zaštita života, zdravlja, kuće i okućnice još jednom se svela na aktivnosti pojedinca. U tom smislu već je pet porodica najavilo tužbu protiv kineske kompanije, a nadajmo se da će takvih tužbi biti još više i da će one uroditi plodom jer zdravlje ljudi i zaštita sopstvene zemlje su vredniji od bilo kakvog partnerstva.

Izvor naslovne fotografije: Sajt HBIS GROUP-a

Piše: Jasmina Andrić

More Stories
DRŽAVNI NACIONALNI INTERESI