BOMBARDOVANJE 1999-OD ZABORAVA DO PREDMETA IZUČAVANJA

Svaki 24. mart od 1999. godine u Srbiji je dan sećanja na zločine NATO bombardovanja SRJ. Sa druge strane u svetu ovaj protivpravni akt agresije ima drugačije konotacije

Svake godine, na godišnjicu atomskih udara na Hirošimu i Nagasaki održava se ceremonija posvećena žrtvama i stradanju naroda u Japanu, koja se prenosi u medijima u čitavom svetu pa i u našim medijima. Sa druge strane, ceremonije koje su posvećene žrtvama i stradanju naroda u Saveznoj Republici Jugoslaviji na godišnjicu NATO bombardovanja je teže videti u medijima van prostora bivše Jugoslavije. To su mediji koji uglavnom deluju na prostoru Rusije i bivšeg SSSR-a, Kine i Jugoistočne Azije i ponekom Evropskom mediju. Pored toga, nekolicina medija sa prostora Alabanije, tzv. Kosova i SAD prenosi ovu godišnjicu kao početak kraja borbe za nezavisno Kosovo, što neretko koriste i zvaničnici ovih zemalja. Nažalost svet zaboravlja na ove događaje . Tadašnja, dugoročna anti-srpska propagandna mašinerija postala je primer legitimizacije protiv-pravnih akcija među širom populacijom šireći spektar dezinformacija. Ona je postala modus operandi pripreme stanovništva zapadnih zemalja i njihovih saveznika za rat, a sada se prenela na neke nove neprijatelje, sa manje uspeha ali sa novim metodama. Uticaj medija u vremenu bombardovanja se sada detaljno ispituje sa istorijskom distancom i mnogi već sada preispituju greške, laži i mitove koje su tada napravili.

Slično je i u naučnim krugovima gde imamo radove koji opravdavaju NATO bombardovanje kao legitimno i radove koji bombardovanje ističu kao početak urušavanja međunarodnog prava i početka ofanzivnog delovanja NATO saveza. Dalje se otišlo i u istraživanjima o zdravstvenim uticajima bombardovanja od štetnosti osiromašenog uranijuma, štetnosti ispuštenih susptanci iz rafinerija, trafo stanica i drugih postrojenja do psihičkog uticaja na stanovništvo. Takođe su podeljeni oko ovog događaja kao izvora ekstremitističkih stavova raznih pokreta u Srbiji koji koriste Rusija i Kina kao svoj izvor uticaja i ovog događaja kao primera nelegalne akcije i međunarodni prikaz onoga što se ne sme nikada ponoviti. Ovo je svakako događaj koji je nakon pada Gvozdene Zavese najviše uzdrmao međunarodno pravo i svetski poredak.

Sada, dvadeset i dve godine kasnije otvorile su se mnoge mogućnosti iznošenja istine u svet, što bi trebalo da bude i cilj za obeležavanje sledećih godišnjica NATO bombardovanja. Potencijali koje imamo treba da se iskoriste kako bi se doprlo do svih građana sveta, sa strategijom prikazivanja činjeničnog stanja o stradanju kakve su imale Japan, Izrael, Jermenija, Sirija, Liban, Palestina i druge zemlje na koje je izvršena agresija. Potrebna je organizovana akcija državnih institucija, civilnog sektora i naučnih institucija kako bi i mediji u celom svetu prikazali realnost događaja 1999. godine. Po ugledu na druge države potrebni su neki od sledećih koraka.

Ponovno osnivanje SID- Obaveštajna služba pri Ministarstvu spoljnih poslova je svakim danom sve neophodnija sa obzirom na globalna komešanja u spoljnim politikama, a obaveštajni podaci su sve dragoceniji, a pogotovu o individuama protivncima NATO bombardovanja iz redova NATO članica.

Finansiranje organizacija civilnog društva u zemljama u kojima Srbija ima diplomatska predstavništva- Malo finansija može pokrenuti velike stvari, a sa obzirom na jačanje nezavisnih organizacija civilnog društva u demokratskim zemljama, ovaj oblik delovanja može značajno uticati na formiranje svesti

Organizovanje domaćeg civilnog društva i njihovih potencijala- Postoji baza organizacija civilnog društva koja bi i na volonterskim osnovama mogla da pomogne u širenju

Organizovanje naučnih skupova sa velikim uticajem(impaktom) u naučnom svetu na temu NATO bombardovanja- Mnogi instituti i obrazovne institucije ne koriste dovoljno svoje potencijale na spoljašnjem planu, a kako su naši mnogobrojni akademici, profesori i istraživači  povezani ili su članovi međunarodnih organizacija i tela, oni mogu ogranizovati i ugovarati konferencije, monografije, radove i članke koji će doprineti istini koja je naučno potkovana.

Organizovanje medijskih timova za delovanje u inostranstvu- Naši novinari su članovi mnogobrojnih međunarodnih organizacija od kojih su neki i dopisnici raznih medijskih kuća. Organizovanje radionica koje bi dala saznanja inostranim novinarima o NATO agresiji i ubistvima novinara od strane NATO i terorista OVK i plasiranje neistina bez pokrića (potkovica, Račak i drugo) i analizi medijskih članaka iz zemlja iz kojih dolaze moglo bi dosta doprineti podizanju svesti.

Podizanje memorijalnog centra posvećenom stradanju žrtava i zemlje.

Svakako se ne sme dozvoliti zaboarav ni u našoj zemlji, gde je neophodno da se nastavi sa negovanjem kulture sećanja na ovaj strašan zločin. Ovaj presedan u međunarodnom pravu, gde je napadnut osnivač Ujedinjenih Nacija, ne sme da se ponovi.

 

More Stories
SRPSKA VOJSKA SPREMNA ZA LIBAN