KO I ČIME PUCA U GAZI?

Rasplamsava se požar na Bliskom istoku izmedju dve ključne snage: oružane snage Izraela i militantne snage palestinskog HAMASA. Ostali direktni i indirektni učesnici u sukobu, uglavnom, pucaju non-paperima. Jedino nedužno stanovništvo puca od muke i jada. Osvrnućemo se na oružani deo sukoba.

Helikopter AH 64 APACH

ASIMETRIJA i DISIMETRIJA

Reči stranog porekla koje su se značajno odomaćile u našem vojnom vokabularu jesu asimetrija i disimetrija.

Asimetrija je reč suprotna od simetrije. U sukobu podrazumeva da su suprostavljene neravnopravne snage. Jedna, koja je izrazito nadmoćna i druga koja ne može da parira nadmoćnijom strani. Neposedovanje složenih borbenih sistema i sredstava, slabija strana „nadomešta“ onim čime raspolaže. Neretko, odgovor slabije strane jesu dejstva koja se često tumače kao gerila pa i terorizam. Svakako, ogromna je razlika termina „gerila“ i „terorizam“, što nećemo posebno obrazlagati, jer se fokusiramo samo na borbene sisteme i sredstva koji se u sukobu koriste.

Disimetrija je takodje termin suprotan od simetrije, ali u korist snažnijeg protivnika. Naime, snažniji protivnik u sukobu koristi evidentne prednosti složenih borbenih sistema i sredstava kojima raspolaže i tako protivnika dovodi u inferioran položaj.

ORUŽANE SNAGE IZRAELA

Izrazito nadmoćnija snaga, kad su u pitanju borbeni sistemi i sredstva u trenutnom bliskoistočnom sukobu, jeste Izrael. Izraelske oružane snage se svrtsavaju u red najmodernijih vojnih sila sveta, ne po količini, već po kvalitetu onoga čime raspolažu.

Osnovnu ubojnu snagu OS Izraela čini RViPVO. Što se avijacije tiče, ključni su borbeni avioni F35, F16, F15, AEWiC, KC 130, M346 Lavi, tankeri i brojni avioni opšte namene i za obuku, a od helikoptera: AH64 Apač, Sikorsky, Bell, Eurocopter i drugi. Oko 260 aviona lovaca, 20 strateških bombardera i stotine ostalih tipova aviona čine snagu avijacije.

U vrlo snažne PVO sisteme ubrajaju se: MIM104 „Patriot“, Spider, Arrow, David Sling, „Gvozdena kupola“ (IRON DOME), Barak – 8 MRSAM (još je nepoznanica). Smatra se da je PVO Izraela jedan od najmoćnijih u svetu.

Vrlo snažnu vatrenu snagu čine raketni i artiljerijski sistemi: Lara, LAR, brojni artiljerijski sistemi 155 (Armos, Atmos)), 105 i 120 mmm, a u nivje vreme i dronovi naoružani bombama i raketama

Udarnu snagu KoV čine oklopno-mehanizovane jedinice naoružane: svim generacijama izraelskog tenka Merkava (medju najboljim na svetu), Carmel (prototip „pametnog tenka“), borbenim vozilima Namer, IDF, Nagmachon, M113, Wolf, MPT David i druga. Oko 3000 tenkova, preko 10.000 oklpnih transportera i preko 1000 artiljerijskih i raketnih sistema čine snagu KoV.

Osnovnu snagu Ratne mornarice Izraela čini 6 korveta i 6 podmornica (opremljenih i da nose nuklearne bojeve glave).

Ne treba gubiti iz vida da je Izrael nuklearna sila, a smatra se da raspolaže sa oko 150 nuklearnih bojevih glava.

F-35
F-16

 

 

 

 

 

 

 

PVO sistem PATRIOT
David Stings
Gvozdena kupola/ izvor Forbes

PVO sistem ARROW

HAUBICA Armos 2000
(ubica)
Dejstvo DRONA KAMIKAZE „Mini Harpi“
Kvazi-balistički sistem
LORA
DRON
„Čudovište“
CARMEL
„pametni tenk“
Tenk MERKAVA Mk4
Helikopter AH 64 APACH
Korveta SA’R 6 nemačke proizvodnje
Podmornica „Delfin“ nemačke proizvodnje

 

Izraelske oružane snage svrstavaju se medju 10 najjačih i najmodernijih sila sveta. Zahvat iz BND Izraela za potrebe odbrane je medju najvećim na svetu (7%BND), kao i budzet odbrane s obzirom na veličinu zemlje, koji je negde oko 20 milijardi dolara. Pored uvoza složenih borbenih sistema i sredstava, Izrael značajno razvija i koristi sopstvenu industriju (Rafael).

HAMAS

Pojedine države sveta, medju kojima su SAD, Kanada, Izrael i neke druge, Hamas smatraju terorističkom organizacijom. Neke zemlje, poput Velike Britanije, samo vojne efektive Hamasa označavaju kao teroriste.

Brojnost kao i arsenal ubojnih efektiva kojima raspolaže Hamas teško je proceniti, ali se analitičari slažu da je primarna snaga sadašnjeg arsenala koji se koristi nekoliko hiljada raketnih projektila zemlja-zemlja, različitog dometa (Slika).

Domet Hamasovih projektila izvor Strafor

 

 

Dakle, Hamas kao najjačim sistemom raspolaže raketama navednih tipova, kojim dosta neprecizno gadja različite oblasti Izraela. Najrasprostranjeniji i u dosta situacija prikazani oblik borbe Hamasa i drugih organizacija protiv Izraela jesu terorističke akcije, koje koriste različite vrste eksplozivnih naprava i načina.

Izuzetno inferiorni Hamas, u odnosu na moćni Izrael, raspolaže vrlo skromnim kapacitetima borbenih sistema. U tim smislu, dejstvujući uglavnom iz pojasa Gaze, Hamas se oslanja na to da Izrael neće preduzeti snažnija vojna dejstva po izuzetno gusto naseljenoj Gazi. Da li je to „oslonac“, pokazaće vreme. Drugi oslonac Hamasa jeste „nada“ da će arapske zemlje, pre svega Iran i Sirija preduzeti ofanzivne akacije (vatrena dejtsva) na Izrael, što može izazvati sukob neslućenih razmera.

Svi koji pucaju u pojasu Gaze i i z tog regiona – gadjaju nedužni narod, dovode do velikih materijalnih razaranje i ruše nadu u mir i stabilnost na ovim prostorima.

Da je sreće….svet (UN) bi, bar pokušao da ukoči oružje na Bliskom istoku. Dotle, NAKBA (katastrofa) se nastavlja, ali ovaj put jako preti ne samo regionu.

More Stories
Vojska Srbije – mogućnosti i potencijali