PRIPREMA ZA JURIŠ

Napad je osnovni vid borbenih dejstava, prema već pomalo zastareloj teoriji vojne taktike. Prema toj teoriji, napad ima svoje faze: podilaženje, nastupanje, juriš i borba po dubini protivnikove odbrane. Za efikasno izvođenje napada vrlo je značajna vatrena priprema i podrška. Vatrena priprema počinje pre nastupanja jedinica sa polaznog položaja (linije razvoja) i nastavlja se u podršku tokom celog napada. Najosetljivija faza napada jeste JURIŠ. Stoga, vatrena priprema juriša jeste vrlo značajna delatnost jedinica u napadu. Dok se vatrena priprema napada, težišno, ostvaruje po prednjem kraju odbrane protivnika, vatrena priprema juriša se premešta na njegove položaje po dubini odbrane. Opšti cilj vatrene pripreme i podrške jeste da se protivnik neutrališe u meri koja će omogućiti uspešno izvođenje napada sopstvenih snaga. U tom smislu, cilj juriša jeste da se osvojji prednji kraj odbrane protivnika i pripreme sopstvene snage za uspešnu borbu po dubini odbrane protivnika. Na napred opisani način, otprilike, izgleda deo već zastarele i pomalo zaboravljene taktike. Koliko ta taktika ima sličnosti sa opštim i globalno-regionalnim procesima pokušajmo da prikažemo u tekstu koji sledi.

Priprema za Juriš Izvor: kupujemprodajem.com

KO NAPADA, A KO SE BRANI?

Napad se, između ostalog, imenuje kao glavni vid borbenih dejstava jer je napadač u prilici  (ofanziva, aktivnost i inicijativa) da bira vreme i način izvođenja dejstava. U tom smislu, branilac je u poziciji da „čeka“ i reaguje na aktivnosti napadača. U globalnom smislu posmatrano, u napadu su nekonsolidovani atlantisti, a u odbrani raštrkani anti-atlantisti.

PODILAŽENJE

Podilaženje je borbena taktička radnja koja podrazumeva nastup ka protivniku (polaznom položaju-liniji razvoja) sa relativno udaljenog odstojanja. Priprema se i realizuje u uslvoima maskirne discipline. Poželjno je da se odvija na način da se protivniku onemogući izviđanje pravaca podilaženja i spreči ga da otkrije sopstvene namere.

U realnim uslovima, napadač je iskoristio pandemiju COVID-19 za što prikrivenije podilaženje. Međutim, savrema sredstva izviđanja branioca onemogućila se potpunu neprimetnost namera napadača. Zna to napadač, te je pokušao da obmani branioca o sopstvenim namerama. Obmanjivanje je obavljeno po modelu hladno-toplo. Potpaljujuća retorika, posebno prema Kini (poreklo korona virusa), non-paperi, podizanje tenzija oko Rusije („linija vatre“) i sukobi na Bliskom Istoku. Evidentno, iz više pravaca i na više strana, ali je već viđeno. To znači da obmanjivanje nije završeno.

NASTUPANJE

Nastupanje je faza napada od linije razvoja (polaznog položaja) do jurišnog položaja (linije).

Teško je odrediti liniju razvoja (polazni položaj) napadača. Ovo s razloga što se pojedini delovi te linije (položaja) nalaze na prethodno utvrđenim dostignutim linijama branioca i napadača, a zauzimanje novih linija i  pravaca napada se tek očekuje. Prividno samo, front je cela Zemlja planeta.

S obzirom da obmanjivanje nije završeno, „kasni“ i  vantrena priprema napada. Svi izviđački uređali usmereni su na predstojeće putešestvije komandanta atlanstista u Evropu (prva polovina juna), koji neki analitičari imenuju kao „Bajdenov pohod na Evropu“. (Samit G7, susret s liderima EU i samit NATO). Ključna poruka komandanta pred polazak na put jeste – SAD će biti s evropskim saveznicima naspram Rusije! Činjenica je da nikad ne treba proveravati poruku komandanta, ali je treba prihvatiti ne kao naređenje, već kao okvir za akciju. Taj okvir za akciju, kao sastavni deo obmanjivanja, biće platforma za susret komandanta sa timom saveznika i, posebno, za samit NATO.

Reklo bi se da je za otvaranje nove administracije SAD prva i logična destinacija – EVROPA (EU). Prvo srediti stanje kod sebe (svojih), a onda – JURIŠ. Tri izuzetno značajne teme, svaka za sebe, ima pregršt otvorenih i „zatvorenih“ pitanja, koja će, maskiranja radi, verovatno biti proširena. Stoga, prve namere komandanta jesu „umirujuće“ za saveznike, a liče na  kontrapoteze Trampovoj administracije: 1) vratiti se u Pariski sporazum (zagrevanje Zemlje planete), 2) vratiti se u Svetsku zdravstvenu organizaciju, 3) vratiti se u Iranski sporazum, 4) ne licirati sa članstvom SAD u NATO, naprotiv.

Navedene prve i umirujuće najave komandanta prema saveznicima, imale su i ne baš pomirljive tonove prema protivnicima: 1) Putin je „ubica“, 2) Si Đinping nema sklonosti ka demokratiji. Da bi, ipak, malo umirio ratoborni diskurs prema protivnicima, Bajden je potpisao sporazum o nastavku nuklearnog programa START. VELIKI NE RATUJU, ONI TRGUJU!

To što, kao opštepoznato, namerava komandant, mora da prati i lista koju će saveznici ispostaviti, kao svoj interes. Biće tu „zatvorenih“ pitanja tipa Severni tok 2, Inicijativa „pojas i put“ i neke druge i, posebno, Olimpijske igre u Tokiju.

Samit G7, deklarativno, analiziraće postpandemijski period i nastup moćnika, pre svega u smislu utvrđivanja opštih principa trgovine. Samit komandanta sa liderima EU, proteći će po modelu ja – meni i vama, vi – meni. Samit NATO, formalno, produbiće ranije usvojeni model Odbarana u 3600, a za ozbiljnije iskorake sačekaće se Bajdenova strategija (Nova strategija nacionalne bezbednosti SAD).

Početak Olimpijskih igara u Tokiju, na volšeban način, proklamovaće se kao pobeda nad pandemijom COVID-19, kada se očekuje 200 miliona zaraženih i 4 miliona preminulih u svetu (stopa smrtnosti 2% – izdržljivo). Početak Olikmpijskih igara mogao bi da se poklopi s početkom vatrene pripreme JURIŠA.

Iznenađenje

Iznenađenje je jedan od ključnih principa borbenih dejstava. U suštini podrazumeva za protivnika neočekivano mesto i vreme napada, kao i primenu do tada nepoznatih metoda i sredstava. Iznenađenje nije isto što i obmanjivanje, iako ga u sebi može sadržati.

Kaže se da ništa ne uspeva kao uspeh. Otuda, prvi juriš novog komandanta (Bajden) mora da uspe. Ako se zna da su ključni protivnici Kina i Rusija, prvi juriš komandanta ne bi smeo da bude radikalan. Otuda, očekivati je udar na „sekundarne“ zone glavnih rivala u Evropi i u Aziji. U Evropi će to biti Zapadni Bakan, a u Aziji – Južno kinesko more.

EPILOG

Rata među velikima (za sada) biti neće, odnosno ne u oružanom smislu. Veliki trguju, a u toj trgovini (sukobu)- stradaju mali.

Nije važno pobediti, važno je NE UČESTVOVATI!

Neučestvovati je praktično nemoguće, jer napadač bira mesto i vreme napada. Otuda, ne učestvovati podrazumeva ponašanje bez „mućki“ – bez iznenađenja i, pogotovo, bez obmanjivanja. Za to mi nemamo ni resurse ni kapacitet!

Samo onaj ko govori istinu, ne mora da zapisuje šta je rekao.

 

More Stories
Novembarsko štampano izdanje magazina u prodaji!