EKSLUZIVNO: NOVA STRATEGIJA NACIONALNE BEZBEDNOSTI RUSIJE

 

Dana 2. jula ove godine, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin potpisao je Ukaz o stupanju na snagu nove Strategije nacionalne bezbednosti (Slika). Počevši od 2009. godine ovo je treći dokument pod istim naslovom (2009, 2015 i 2021). Tako, čini se da Rusija započinje novi krug strateških orijentacija velikih sila. Naime, od 2009. godine, uvek se prvo strateški opredelila Rusija, a potom SAD, EU i druge velike sile.

Izvor: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001

 

STRUKTURA DOKUMANTA

Dokumen Strategija nacionalne bezbednosti Ruske Federacije napisan je na 43 strane u 106 paragrafa sa sledećim osnovnim sadržajima:

I OPŠTA UPUTSTVA

II RUSIJA U SAVREMENOM SVETU: TENDENCIJE I MOGUĆNOSTI

III NACIONALNI INTERESI RUSKE FEDERACIJE I STRATEŠKI NACIONALNI PRIORITETI

IV OBEZBEDJENJE NACIONALNE BEZBEDNOSTI

 • Očuvanje ruskog naroda i razvoj ljudskih potencijala
 • Odbrana zemlje
 • Državna i javna bezbednost
 • Informaciona bezbednost
 • Ekonomska bezbednost
 • Naučno-tehnološki razvoj
 • Ekološka bezbednost i zaštita životne sredine
 • Zaštita tradicionalnih ruskih duhovno-moralnih vrednosti, kulture i istorijskog pamćenja
 • Strategijska stabilnost i blagorodna medjunarodna saradnja

V ORGANIZACIJSKE OSNOVE I MEHANIZMI SADAŠNJE STRATEGIJE

 

NEKA ZNAČAJNIJA OPREDELJENJA STRATEGIJE

U Opštim upustvima (paragrafi 1-5) definisana je strategija kao: Bazni dokument strateškog planiranja, utvrđivanja nacionalnih interesa i strateških nacionalnih porioriteta Rusije, ciljeva i zadataka državne politike u oblasti obezbeđenja nacionalne bezbednosti i stabilnog razvoja Ruske Federacije dugoročno posmatrano.

Pored navođenja pravnih osnova za usvajanje strategije, u pragrafu 5 su dati osnovni pojmovi:

 • Nacionalna bezbednost: Stanje zatićenosti nacionalnih interesa Ruske Federacije od spoljnih i unutrašnjeg ugrožavanja, čime se obezbeđuje realizacija osnovnih prava i sloboda građana, dostojanstven kvalitet i nivo njihovog života, gradjanski mir i dogovor u zemlji, očuvanje suvereniteta Ruske Federacije, njene nezavisnosti i državne celovitosti i socijalono-ekonomskog razvoja zemlje.
 • Nacionalni interesi: Objektivno značajne potrebe pojedinca, društva i države za bezbednošću i stabilnim razvojem.
 • Strateški nacionalni prioriteti: Najvažniji pravci obezbeđenja nacionalne bezbednosti i stabilnog razvoja RF
 • Obezbeđenje nacionalne bezbednosti: Realizacija od strane javnih vlasti i instituta utvrđenih političkih, pravnih, vojnih, socijalno-ekonomskih, informacionih, organizacionih i drugih mera za suprostavljanje ugrožavanju nacionalne bezbednosti
 • Ugrožavanje nacionalne bezbednosti: Sveukupnost uslova i faktora, koje stvaraju potencijalnu i stvarnu pretnju nacionalnim interesima RF.
 • Sistem obezbeđenja nacionalne bezbednosti: Sveukuopnost realizacije državne politike u sferi obezbeđenja nacionalne bezbednosti od strane organa javne vlasti, u skladu s njihovim nadležnostima.

U paragrafima 6-24 opisana je pozicija Rusije u savremenom svetu. Principijelno posmatrano, tu se malo menja u odnosu na Strategiju 2015.

U paragrafima 25 i 26 utvrdjeno je 8 nacionalnih interesa Rusije i 9 strateških nacionalnih prioriteta.

 1. 8 nacionalnih interesa RF utvrdjeni su kao:
 • Očuvanje ruskog naroda, razvoj ljudskih potencijala, poboljšanje kvaliteta života i blagostanja gradjana
 • Zaštita ustavnog poretka, suverenosti, nezavisnosti, državne i teritorijalne celovitosti RF, jačanje odbrane zemlje
 • Podrška gradjanskog mira i saradnje u zemlji, vladavina prava, iskorenjivanje korupcije, zaštita gradjana i svih oblika imovine od protivpravnih radnji, razvijanje mehanizama saradnje države i gradjanskog društva
 • Razvoj bezbednosg informacionog prostora, zaštita ruskog društva od destruktivnog psihološko-propagandnog delovanja
 • Stabilan razvoj ruske ekonomije na novj tehnološkoj osnovi
 • Očuvanje životne sredine, očuvanje prirodnih resursa, racionalkno upravljanje resursima i adaptacija na klimatske promene
 • Jačanje tradicionalnih ruskih duhovno-moralnih vrednosti, očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa naroda Rusije
 • Podrška strategijskoj stabilnosti, očuvanje mira i bezbednosti i pravnih osnova medjunarodnih odnosa.
 1. Kao 9 strateških nacionalnih prioriteta, utvrđeni su:
 • Opstanak naroda Rusije i razvoj ljudskih potencijala
 • Odbrana zemlje
 • Državna i društvena bezbednost
 • Informaciona bezbednost
 • Ekonomska bezbednost
 • Naučno-tehnološki razvoj
 • Ekološka bezbednost i racionalno upravljanje resursima
 • Zaštita tradicionalnih ruskih duhovno-moralnih vrednosti, kulture i istorijskog pamćenja
 • Strategijska stabilnost i uzajamno korisna medjunarodna saradnja.

Najobimnije je poglavlje IV  Obezbeđenje nacionalne bezbednosti, koje je razradjeno u pragrafima 27-101. U suštini, to je utvrđivanje stavova kako će se realizovati strateški nacionalni prioriteti i dostizati nacionalni interesi.

Poslednje poglavlje je razradjeno u paragrafima 102-106.

Na kraju (bez podnaslova) dat je kratak zaključak koji ukazuje na to šta se postiže realizacijom strategije.

Kraći prikaz najnovije strategije nacionalne bezbednosti RF završićemo rečima sekretara Saveta bezbednosti Nikolaja Petruševa, koji kaže: prioriteti te strategije su informaciono ratovanje; zaštita tradicionalnih duhovnih i moralnih vrednosti, kulture i istorijskog sećanja, odnosno borba protiv revizije istorije; pretnje koje se stvaraju zahvaljujući novim i naprednim tehnologijama, ali i u pokušajima mešanja u unutrašnje stvari; povećanje životnog standarda ruskih građana; jačanje jedinstva ruskog društva; dostizanje nacionalnih ciljeva ekonomskog razvoja, kao i povećanje međunarodnog prestiža zemlje; podizanje nivoa predvidivosti u zemlji, kao i poverenja i bezbednosti u međunarodnoj sferi, ali i nivo adekvatnog donošenja simetričnih i asimetričnih mera kako bi se sprečile neprijateljske akcije drugih država koje nanose štetu suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ruske Federacije.

Nedvosmisleno, Rusija je snažno opredeljena da ostvaruje i zaštiti svoje nacionalne interese i interese svojih saveznika, u svetu koji se menja i koji je nebezbedan. Vrlo brzo, ne samo zbog objavljivanja strategije Rusije, već zbog inače utvrđenih domaćih obaveza, uslediće strategija nacionalne bezbednosti SAD („Bajdenova“), a potom, za očekivati je pregrupisavanje EU i nova – stara opredeljanja Kine. Svet će u skorom roku biti strateški uokviren od strane velikih sila na kraći period budućnosti. Ne treba očekivati popuštanje odnosa među velikima. To je istorijska zakonitost.

Prof.dr Božidar Forca

More Stories
STOTINE HILJADE TONA AMBALAŽA STAVLJENO NA TRŽIŠTE U SRBIJI 2019. GODINE