PREPOZNAVANJE RADIKALNIH I EKTREMISTIČKIH SIMBOLA

Ekstremizam je nekada očigledan, a nekada suptilno prikriven i nije jednostavan za identifikovanje posebno za obične građane. Međutim, zatvarajući oči pred pojavom ekstremizma u lokalnoj zajednici građani mogu dovesti sebe i svoju porodicu u opasnost

Primećivanje ovih simbola koje ekstremističke grupe mogu koristiti i za obeležavenje teritorije mogu pomoći policiji u zajednici da na vreme reaguju i prate ekstremiste na lokalu. Ti isti ekstremisti mogu preko ovih simbola komnuicirati ili privlačiti mlađe naraštaje i labilne građane za priključenje nekoj grupi u kojoj bi bili podložni radikalizaciji.Oni mogu biti u vidu grafita, tagova, plakata, nalepnica, reklama i svim drugim vizuelnim proizvodima koji su lako dostupni na javnim mestima. Kako bi ovo predupredili sačinili smo tabelu u kojoj se mogu pronaći simboli radiklanih i ekstremističkih simbola u Regionu i šire.

SIMBOL VRSTA OBJAŠNJENJE
       Crno sunce File:Black Sun.svg - Wikipedia Drevni simbol Simboliše superiornost bele rase. Vezuje se za nordijske krajeve i naciste.
Kukasti krst

File:Svastika.svg

Drevni simbol Najčešće se vezuje za nacizam i superiornost bele rase.
Keltski krst

File:Celtic cross.svg - Wikimedia Commons

Drevni simbol Negde se smatra hrišćanskim, a negde paganskim simbolom. Vezuje se za naciste.
Mrtvačka glava

What does the symbolic skull of the Nazi SS represent? - Quora

Drevni simbol Vezuje se za nacističke SS jedinice.
Islamic State - Wikipedia Zastava Zastava Islamske Države
Al-Qaeda - Wikipedia Zastava Zastava terorističke organizacije Al-Kaida
Jihad flag in slow motion seamlessly loo... | Stock Video | Pond5 Zastava Zastava koju koriste terorističe organizacije koje pozivaju na džihad. Na njoj je ispisana zakletva šhahada koja slovi: „Svedočim da nema drugog božanstva osim Boga, i svedočim da je Muhamed Božiji poslanik.“
Dva ukrštena čekića

Hammerskins – Wikipedia

Simbol organizacije-pokreta Simbol skinhed pokreta
14 Brojčani simbol Četrnaesta rečenica iz govora osnivača terorističke organizacije „The order“ koja glasi: „Moramo osigurati postojanje našeg naroda i budućnost za belu decu.“
18 Brojčani simbol Prvo i osmo slovo alfabeta označavaju inicijale Adolfa Hitlera.
28 Brojčani simbol Označava organizaciju „Кrv i čast“ (Blood and Honour), što je slogan Hitlerove omladine.
88 Brojčani simbol Duplo slovo alfabeta HH = „Heil Hitler“.
AUM SHINRIKYO by coco robazza

Aum symbol.png

Simbol sekte Simbol sekte AUM ŠINRIKJO
H8 Skraćenica H-eight = mržnja, koristi se u pank kulturi i za zagovaranje mržnje.
H&H

 

Skraćenica Označava „Heil Hitler!“
anarchism | Definition, Varieties, History, & Artistic Expression | Britannica Skraćenica Označava slogan za anarhiju.
Crna

 

Boja Boja zastave Abasidskog kalifata. Кoriste je islamistički ekstremisti koji zagovaraju povratak kalifata.
Crvena Boja Simbol komunističke marksističke ideologije, označava i žrtvovanje. Кoriste je levo orijentisani ekstremisti.
Bela Boja Simbolizuje duhovnu i versku čistotu, često se nalazi na propagandnim materijalima.