UNIVERZITETSKI PROFESOR ISTRAŽUJE NAMEŠTENE KONKURSE

Otkako se pročulo šta sam uradio, javilo mi se čak 150 mladih ljudi koji su pokušali da se zaposle, ali nisu uspeli jer su konkursi, kako tvrde, unapred namešteni

Miroslavu Dramićaninu, uglednom naučniku i redovnom profesoru Univerziteta u Beogradu, dojadilo je da, kako kaže, gleda kako se radna mesta na fakultetima nameštaju. Tako je rešio da uradi eksperiment i prijavio se na konkurs jednog fakulteta, iako mu posao ne treba.

– Uradio sam eksperiment da vidim kolike su šanse da neko ko nije zaposlen na fakultetu dobije poziciju na fakultetu. Zbog toga sam se javio na konkurs za redovnog profesora za eksperimentalnu fiziku kondenzovanog stanja PMF Novi Sad. Sastavio sam prijavu i poslao dokumentaciju.

Kako je ispričao za Telegraf.rs, po svim parametrima je bolji od svog protivkandidata, pa je fakultet, priča Dramićanin, morao da “nađe caku” da ga ukloni sa konkursa.

– Kolege iz Novog Sada su mi javile da je Komisija sastavila izveštaj i da ja nisam bodovan jer sam “odustao”. Rekli su kako su mi tražili da pismenim putem dostavim dodatnu dokumentaciju, a da ja to nisam uradio, pa su smatrali da sam odustao. Onda sam uputio prigovor u kojem ih obaveštavam da nikakav zahtev nisam primio i da ja ne odustajem od konkursa. Komisija je odgovorila da su kontaktirali Poštu i da su od njih dobili informaciju da su pokušali da mi dostave pismo, ali da ja nisam bio u stanu i da su pismo vratili – prepričava čitavu zavrzlamu profesor Dramićanin.

Komisija nije uvažila njegov prigovor i odabrala je drugog kandidata, ali se čeka da taj predlog prihvati Univerzitet u Novom Sadu. Dramićanin je toliko istrajan u eksperimentu da razmišlja i o sudskoj tužbi.

Ne radi se, dodaje, o njemu, već o hiljadama mladih ljudi koji su na taj način izgubili posao na fakultetima i otišli iz zemlje.

– Ovo je moja pouka svim mladima u zemlji i onima koji bi želeli da se vrate iz inostranstva, o načinu funkcionisanja mini klanova na fakultetima. Ovo je moj mali doprinos borbi za dostojanstvo u akademiji. Otkako se pročulo šta sam uradio, javilo mi se čak 150 mladih ljudi sa istim pričama, koji su pokušali da se zaposle, ali nisu uspeli jer su konkursi unapred namešteni – priča ovaj profesor.

Da bi potvrdio neregularnost, naveo je i ovo. Kandidat koji ga je pobedio ima 31 objavljen rad, h-indeks 7, nema izvedenih doktorata, nije angažovan ni u jednoj stranoj instituciji i nije rukovodio međunarodnim projektom.

Profesor Dramićanin, dalje navodi, ima 304 rada u međunarodnim časopisima, h-indeks 44, 15 izvedenih doktorata, rukovodio je sa 17 međunarodnih projekata i gostujući je profesor u Kini i Americi.

– Zbog svega toga jedan član Komisije je podneo ostavku čim je video da sam ja konkurisao, pa su na Veću zamenili tog člana. Inače, Komisija je sastavljena od dva teorijska fizičara (jedan član je dekanica) i jednog člana van fakulteta – dodaje Dramićanin.

Jedini pravi resurs u ovoj zemlji je, poručuje on, znanje.

– A upravo taj resurs nam je naugroženiji. Toliko, recimo, postoji problema sa istraživačima koji su pri fakultetu ali nisu pri nastavnom zvanju. Svake godine im se produžava angažovanje na samo godinu dana, a eksploatisani su u velikoj meri od nastavnog osoblja. Nijedna vlast neće da se usudi da se konfrotira sa Univerzitetom. Na fakultetima tako vlada samovolja, obično se okupe oko poslova za samostalne prihode koji mogu da rade i iz toga dele neke pare. Iako smo u Bolonji, svaki fakultet je priča za sebe, svaki ima svog dekana, svoj žiro račun i svoju politiku, i zaklanjaju se iza autonomije iako koriste budžetska sredstva – otvoreno govori profesor Dramićanin.

Odgovor PMF u Novom Sadu

Tvrdnje Profesora Dramićanina su apsolutno netačne iz više razloga, odgovara za Telegraf prof. dr Milica Pavkov Hrvojević, dekanica i predsednica Komisije za pripremu izveštaja u postupku izbora u zvanje.

Prvo i osnovno je, kaže, činjenica da Prof. Dramićanin nije dostavio dokumentaciju koja je raspisanim konkursom bila tražena.

– Polazeći od akata po kojima se vrednuju kandidati za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa na PMF Univerziteta u Novom Sadu, Komisija za pripremu izveštaja u postupku navedenog izbora je nakon uvida u priloženu dokumenataciju, utvrdila da nedostaje sledeća dokumentacija:

1) Overene fotokopije diploma prethodnih nivoa studija

2) Kopije naučnih i stručnih radova,

3) Ocenu pedagoškog rada od strane studenata u prethodne tri godine,

4) Kopiju doktorske teze

Dalje navodi da je “neželeći da neki kandidati zbog nepotpune dokumentacije ne budu vrednovani, Komisija i mimo uobičajene procedure pismenim putem zatražila da se izvrši dopuna dokumentacije”.

– Naime, Prof. Dramićanin je doktorirao iz oblasti elektrotehničkih nauka, a javio se na konkurs za oblast fizičkih nauka, te je bilo potrebno utvrditi da li doktorska teza ipak pripada oblasti fizičkih nauka da bi uopšte mogao biti biran na konkurs na koji se javio. Već je tu pokazana dobra volja da se kandidatu Dramićaninu pruži šansa – poručuje prof. dr Milica Pavkov Hrvojević.

Kako kaže, prof. Miroslavu Dramićaninu je dana 07.03.2022. godine, Komisija za pripremu Izveštaja uputila Zahtev za dopunu dokumentacije na adresu koja je navedena u prijavi i sa koje je kasnije stigao prigovor Dr. Dramićanina.

– Prema primljenoj evidenciji kandidat je obavešten da je pošiljka prispela, ali je kandidat nije preuzeo – kaže i dodaje:

– Tvrdnje Prof. Dramićanina da na Fakultetu ne može dobiti posao neko ko nije već zaposlen na Fakultetu takođe nisu tačne, jer postoji više primera upravo na našem Fakultetu kada se to desilo. Postavlja se pitanje kako je kandidat Dramićanin zaposlen sa 100 odsto radnog vremena u Institutu Vinča, a predstavlja se kao redovni profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu, kada to po Zakonu o visokom obrazovanju nije dozvoljeno – navodi dr Milica Pavkov Hrvojević.

Konkurs je, poručuje, u toku, a nakon završetka postoji legitiman rok za žalbu.

Tekst preuzet sa:www.telegraf.rs

More Stories
POLITIČKA KRIZA U MALIJU SE PRODUBLJUJE