OBUČENI ZA SRBIJU

Iako je i dalje na snazi suspenzija obaveznog služenja vojnog roka iz Uprave za obaveze odbrane tvrde da je Ministarstvo odbrane ipak pronašlo način da se obuči rezervni sastav Vojske Srbije

Odlukom Narodne skupštine Republike Srbije ukinuto je obavezno služenje vojnog roka, tačnije ono je suspendovano. Zahvaljujući ovoj odluci od 1.01.2011.godine Srbija ima profesionalnu vojsku, a služenje vojnog roka odvija se po principu dobrovoljnosti. Dakle oni koji žele i imaju potrebu da prođu vojnu obuku mogu to učiniti tako što će se sami prijaviti podnošenjem prijave kod vojnog referenta u mestu gde žive. Ova oblast zakonski je regulisana Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi.Po slovu ovog zakona vojna obaveza sastoji se iz tri dela: regrutne obaveze, obaveze služenja vojnog roka i obaveze služenja u rezervnom sastavu. Regrutna obaveza se odnosi na obavezu uvođenja u vojnu evidenciju državljana Republike Srbije kada lice napuni 18 godina. Obaveza služenja vojnog roka se odnosi na obaveznu vojnu obuku, a obaveza služenja u rezervnom sastavu se odnosi na lica koja su napunila 30 godina bez obzira da li su odslužila vojni rok.

Vojne knjižice ponovo u upotrebi

Pomenuta odluka Narodne skupštine Srbije odnosi se samo na suspendovanje obaveze služenja vojnog roka, dok ne obuhvata regrutnu obavezu i obavezu služenja u rezervnom sastavu. Ove dve obaveze su i dalje na snazi i ne podležu principu dobrovoljnosti. Stoga se i dalje u vojnu evidenciju upisuju muškarci koji napune 18 godina, a oni koji napune 30 prelaze u rezervni sastav. Međutim kako se ne sprovodi obavezno služenje vojnog roka većina muškaraca koji napune 30 godina i koji prelaze u rezervni sastav nisu obučeni za isti. Zbog ove dihotomije javila se potreba za obučavanjem lica koja su navršila 30 godina života, a nisu služila vojni rok. Ministarstvo odbrane je prepoznalo ovu potrebu i pokrenut je projekat koji se odnosi na obučavanje lica u rezervnom sastavu Vojske Srbije.

Početak zadatka

Iz Uprave za obaveze odbrane na ovu temu dobili smo sledeće saopštenje: ,, Ministarstvo odbrane je u oktobru 2017. godine u Domu Vojske Srbije u Beogradu organizovalo okrugli sto na temu „Obučavanje građana za odbranu zemlje“, na kome je u okviru ovog sveobuhvatnog projekta predstavilo javnosti i kategorije građana koje će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije. Normativno utemeljene ovog projekta je ugrađeno u izmene i dopune Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, usvojene u maju 2018. godine (član 79a). Jednu od kategorija građana čine upravo i vojni obveznici, stariji od 30 godina, koji su prevedeni u rezervni sastav a nisu odslužili vojni rok (nisu osposobljeni – obučeni). Sprovođenje navedenog projekta u delu koji se odnosi na obuku lica u rezervnom sastavu koja nisu odslužila vojni rok započeto je u 2018. godini, izradom naređenja ministra odbrane, kao i plana i programa obučavanja navedene kategorije lica u rezervnom sastavu u centrima za obučavanje Vojske Srbije. Po prvi put, po sasvim novim planovima i programima, realizovano je osnovno obučavanje prvog kontigenta lica u rezervnom sastavu koja nisu odslužila vojni rok, u periodu od 22.10. do 05.11.2018. godine, u centrima za osnovnu obuku u Somboru, Valjevu i Leskovcu.

 

Sve neophodne pripreme kao i izbor kandidata i selekciju izvršili su teritorijalni organi Ministarstva odbrane i Uprava za obaveze odbrane. Prve procene i analize pokazuju da su rezultati obuke i reakcije vojnih obveznika više nego povoljne i da je ovaj, inovativni oblik obučavanja lica u rezervnom sastavu više nego opravdan i potreban. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije trenutno rade na planu i programu obučavanja lica u rezervnom sastavu koja nisu odslužila vojni rok, za 2019. godinu, u kojoj su planirana dva uputna roka na osnovno obučavanje i jedan uputni rok na drugu fazu obučavanja (faza specijalističke obuke lica u rezervnom sastavu koja su u 2018. godini završili osnovno obučavanje).

Bezbedno rukovanje vatrenim oružjem

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije će nastaviti sa daljim razvojem ovog i drugih oblika osposobljavanja i obučavanja građana za odbranu zemlje kako bi ratne jedinice Vojske Srbije i druge snage sistema odbrane bile popunjene obučenim i osposobljenim vojnim obveznicima.“

 

Na ovakvo saopštenje možemo samo da dodamo zaključak da ovakvi projekti ulivaju nadu u to da nećemo izgubiti rezervni sastav koji čine obučeni građani, a koji se po zvaničnim podacima smanjuje iz godine u godinu od suspendovanja obaveze služenja vojnog roka. Nadamo se da će u godinama koje dolaze Vlada RS razmotriti vraćanje obaveze služenja vojnog roka i da ćemo imati rezervni sastav kakav zaslužuje Vojska Srbije.

 

More Stories
TREBA LI SRBIJI ZAKON O SISTEMU NACIONALNE BEZBEDNOSTI