Ekokultura,

ŠTETAN UTICAJ GEOPOLITIKE NA ŽIVOTNU SREDINU