Ekokultura,

DA LI JE EKSPLOATACIJA LITIJUMA DOBRA ZA SRBIJU?