DA LI NAM PRETI OPASNOST OD KISELIH KIŠA?

Kisele kiše kao pojava su veoma štetne po celokupno društvo i često su se javljale u zemljama sa velikom i prljavom industrijiom. Kako se javlja sve veće zagađenje vazduha i dolazi do sve većeg ispuštanja štetnih materija u atmosferu, možemo se realno suočiti sa ovim problemom

Kisele kiše predstavljaju jednu od najštetnijih pojava izazvane delovanjem čoveka, koje isušuju šume, zagađuju vodene tokove i direktno štete čoveku i životnoj sredini. Kisele kiše mogu nastati usled ispuštanja velikih količina azotnih oksida,sumpor dioksida, kiselina i drugih jedinjenja koja u dodiru sa vodom postaju kiselina, a koje se ispuštaju u termoelektranama, azotarama, valjaonicama metala i drugim postrojenjima koja zagađuju životnu sredinu. Ph vrednost normalne kiše iznosi oko 5,5 dok kisele kiše imaju od 4,5 do 2, a u Srbiji su najjkiselije kiše izmerene u Boru sa vrednostima malo ispod 3 ph vrednosti.

Kako u Srbiji postoji veliki broj postrojenja koje ispuštaju štetna jedinjenja, a već postoji istorija pojave kiselih kiša u Srbiji, možemo reći da nam preti opasnost od ove pojave. Sa obzirom na već postojeću deforestaciju i divlju seču šuma ali i ugroženosti vodotokova, moramo se zabrinuti i zatražiti od nadležnih institucija da sprovode zakon o zaštiti životne sredine i povezanih zakona. Ukoliko nam danas ne bude smetalo zagađenje, sutra nam neće smetati isušene šume, a u bliskoj budućnosti nam neće smetati kada budemo morali da nabavljamo isključivo kupovnu vodu i lekove za respiratorna oboljenja.

Postoji nekoliko rešenja za zaustavljanje kiselih kiša koje stvara čovek. Važan je korak regulisanje emisija iz postrojenja, vozila i zgrada. To se može postići ograničavanjem upotrebe fosilnih goriva i fokusiranjem na održivije izvore energije poput sunčeve i energije vetra. Takođe, svaka osoba može da uradi svoj deo smanjenjem upotrebe vozila. Korišćenje javnog prevoza, šetnja, vožnja biciklom ili kolima zajedno je dobar početak. Ljudi takođe mogu da smanje upotrebu električne energije koja se široko stvara sa fosilnim gorivima ili da pređu na solarni plan. Mnoge kompanije za električnu energiju svojim kupcima nude solarne pakete koji ne zahtevaju instalaciju i imaju male troškove. Država može više da kontroliše zagađivače, poboljša monitoring i osnaži inspekcije.

More Stories
IZNENADNA VOJNA VEŽBA U NIKINCIMA