ŠTA JESTE A ŠTA NIJE TERORIZAM?

Tokom poslednjih godina reč terorizam je postala toliko upotrebljivana da su je mnogi počeli koristiti za mnoge pojave kao što su demonstracije, organizovani kriminal, govor mržnje i tako dalje. Da bi se termin terorizam bolje razumeo možda treba poći od toga šta on nije

DECA, RADIKALIZACIJA I UČEŠĆE U TERORISTIČKIM ORGANIZACIJAMA

Uprkos zakonskim zabranama, deca se i dalje regrutuju i koriste u različitim svojstvima tokom oružanog sukoba, u nekim slučajevima od strane naoružanih terorističkih grupa. Ono što donose praktične politike i prakse koje se bore protiv ekstremnog nasilja i terorizma koje dolaze od strane takvih grupa tretiraju decu pre svega kao žrtve, bez obzira na njihovu povezanost sa naoružanim grupama, i rade na rešenjima u najboljem interesu deteta

MIGRANTSKA KRIZA I TERORIZAM

Poslednju decenij u svetu zabeležen je porast broja terorističkih napada, koji su kulminirali napadima 2015. godine u Evropi paralelno sa intenziviranjem migrantske krize. Koliko su ova dva fenomena povezani?

PRAKTIČNA UPUTSTVA KAKO POSTUPATI U SLUČAJU TERORISTIČKOG NAPADA

Teroriste nije briga da li ste uplatili vikend u Parizu, otišli u provod u svom gradu ili otišli poslovno u Sarajevo. Napašće kada svet to najmanje očekuje što se i pokazalo u poslednje dve decenije, tako da bi svi i dalje trebali ozbiljno da shvatamo spremnost za reagovanje na terorizam čak i ako svi samo žele da budu srećni tokom sezone davanja.

RADIKALIZACIJA U ZATVORIMA

Praktičari borbe protiv terorizma već dugo razmatraju radikalizaciju unutar zatvorskih sistema i posledice oslobađanja zatvorenih terorističkih prestupnika kao glavni izazov. Problem se pogoršao tokom poslednjih pola decenije, pošto je broj ekstremističkih prestupnika na Zapadu porastao, sistemi su metastazirali, a ranije zatvoreni ekstremisti bili su odgovorni za napade koji se svrstavaju među najsmrtonosnije u Evropi.

POJAM I DEFINISANJE TERORIZMA

Terorizam je veoma problematično definisati, jer zajednička globalno priznata definicija ne postoji, kao ni zajednička zakonska osnova. Odrediti terorizam je veoma teško jer je borac jednog čoveka, terorista drugog

MEHANIZMI RADIKALIZACIJE

Mehanizmi radikalizacije su bitni i relevantni faktori za razumevanje porekla terorizma. Mehanizam to jeste kako ga psiholozi definišu: „sredstvo ili način na koji se nešto postiže’’ tumačimo u ovom smislu.

ULOGA MEDIJA U BORBI PROTIV TERORIZMA

Radi širenja straha i panike, a posredno u cilju postizanja političkih ciljeva, teroristi se koriste medijima. Sa druge strane mediji jureći za senzacijom rado ali često i vrlo nesvesno prihvataju i plasiraju terorističke poruke svojoj publici. Koliki je značaj ovog uzajamno zavisnog odnosa i šta su njegove prednosti i mane danas?

ONLAJN RADIKALIZACIJA I ZLOUPOTREBA INTERNETA

Internet je društvu značajno unapredio život, ali je i uz olakšanja kao što su rad i kupovina od kuće, doneo i mogućnost da u kuću donese i ektremizam i radikalizaciju. Šta tačno predstavlja ovaj novi perfidni vid radikalizacije upotrebom novih tehnologija i kako se može sprečiti?

GLOBALNI INDEKS TERORIZMA

Globalni indeks terorizma se sve češće uzima kao merodavan indeks kada govorimo o stanju opasnosti od terorizma u nekoj državi. Svake godine Instutut za ekonomiju i mir izdaje izveštaj, a mi smo analizirali šta je to sve bitno u ovogodišnjem

SANKCIONISANJE TERORIZMA I EKSTREMIZMA

Od međunarodnih ekonomskih sankcija do izgnorisanja problema ekstremizma, od rigidnih zakona Velike Britanije do bezakonja Avganistana i tzv. Kosova, terorizam i ekstremizam su širom sveta tretirani i sankcionisani na drugačiji način ili nisu sankcionisani uopšte

ŠTA JE TAČNO SAJBER TERORIZAM?

Sa porastom tenzija između velikih sila, sve su češće međusobne optužbe za sajber napade i sajber terorizam. Kada lideri velikih sila izgovaraju optužbe na račun drugih, ni oni nisu baš sigurni šta zapravo termin sajber terorizam znači, jer konsenzusa oko ovog pitanja u međunarodnoj zajednici nema